skip to content
 

Lähtisikö koulusi mukaan parlamentin Ambassador School -hankkeeseen?

Euroopan parlamentin Ambassador School eli EPAS-hanke jatkuu lukuvuonna 2021–2022. Hankkeella pyritään lisäämään koulujen tietoisuutta EU:sta ja sen parlamentista ja tuomaan nuoria lähemmäs unionin toimintaa ja poliittista keskustelua. EPAS on tarkoitettu yläkouluille, lukioille ja ammattikouluille.

Vuonna 2017 käynnistyneen Ambassador School -ohjelman tavoitteena on lisätä oppilaiden tietämystä sekä Euroopan unionista että oikeuksistaan EU:n kansalaisina ja siten myös mahdollisuuksista osallistua aktiivisesti EU:n demokraattiseen toimintaan.

Euroopan parlamentti tarjoaa kouluille valmiita oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tueksi. EPAS-ohjelman käytännön toteutus on kuitenkin vapaasti koulujen valittavissa, ja oppilaat voivat esimerkiksi pitää EU-aiheisen teemapäivän tai järjestää työpajoja materiaalien pohjalta. Tutustu Ambassador School -sivuihin täällä.

Parlamentin Suomen-toimisto toteuttaa EPAS-ohjelmaa yhteistyössä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) kanssa. Ilmoittautumisesta Ambassador Schooliin on lisätietoja HYOL:n sivuilla. Lukuvuoden 2021–2022 ilmoittautuminen on nyt käynnissä ja päättyy 14.1.2022. Tervetuloa joukkoon!

Lue lisää EPAS-ohjelmasta täällä.