skip to content
 
 
 

Hyppy tuntemattomaan - mikkeliläinen Teo on suomalaisten edustaja Euroopan tulevaisuuskonferenssissa

Teo Matala Mikkelistä vietti lokakuisen viikonlopun Euroopan unionin tulevaisuuskonferenssin kansalaispaneelissa yhtenä neljästä, satunnaisesti valituista suomalaisesta.

Teo Matala Mikkelistä vietti lokakuisen viikonlopun Euroopan unionin tulevaisuuskonferenssin kansalaispaneelissa yhtenä neljästä, satunnaisesti valituista suomalaisesta. Paneelien tarkoituksena on saada eurooppalaisten kansalaisten äänet kuuluviin ja antaa suosituksia siitä, miten EU:n tulisi kehittyä.

Kaiken kaikkiaan kansalaispaneeleita on yhteensä neljä. Jokaisella paneelilla on 200 satunnaisesti arvottua osallistujaa, vähintään yksi nainen ja yksi mies jokaisesta EU-maasta. Ikäjakauma on 16–80 vuotta, väkeä on kaupungista ja maaseudulta, työttömiä, työssäkäyviä ja eläkeläisiä. Painotus on kuitenkin nuorissa, onhan aiheena Euroopan tulevaisuus. Suomesta mukana on Matalan lisäksi kolme muuta, Matalan edustaessa iän puolesta Suomen nuorisoa.

Jokaisella paneelilla on myös oma aihepiirinsä. Neljännessä paneelissa keskusteltiin EU:n roolista maailmalla sekä muuttoliikkeestä.

- Päällimmäisenä keskustelusta jäi mieleen sen avoin ilmapiiri. Kansalaispanelistit jaettiin 20 hengen pienryhmiin keskustelemaan aiheista syvemmin, ja omassa ryhmässäni perehdyttiin EU:n rooliin maailmassa yhdessä espanjalaisten, kroaattien, bulgarialaisten ja suomalaisten kesken. Jokaiselle annettiin oma puheenvuoro ja näkökulmia oli yhtä monta kuin osallistujia, Matala kertoo.

Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa, jos vain haluaa

EU-asioissa Matala ei ole ollut mitenkään aktiivinen, eikä politiikka muutenkaan ole ollut hänelle kovin läheinen aihe. Mutta sitä kansalaispanelisteilla haettiinkin: etteivät osallistujat olisi poliittisia broilereita, vaan että he toisivat käytännönläheisemmän lähestymistavan paneelien aiheisiin. Teemat kun koskettavat kaikkia eurooppalaisia - poliittisesta aktiivisuudesta huolimatta.

- Olen koittanut valaista itseäni kansalaisten EU-tason vaikuttamismahdollisuuksista. Tutkittuani asiaa esimerkiksi internetissä, olen tullut siihen tulokseen, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa, jos vain haluaa. Se ei maksa mitään ja se on helppoa, esimerkiksi erilaisten nettialustojen kautta.

Neljännen paneelin seuraava tapaaminen järjestetään etäyhteyksin.

- Odotan seuraavalta tapaamiselta ratkaisukeskeistä otetta ja konkreettisia tapoja vaikuttaa esimerkiksi EU-maiden väliseen muuttoliikkeeseen. Lisäksi toivon, että esimerkiksi kannattavan yritystoiminnan edellytyksiin kiinnitettäisiin entistä laajemmin huomiota.

Hyppy tuntemattomaan oli onnistunut kokemus

Koko Strasbourgin matka oli, Matalan omin sanoin, ”hyppy tuntemattomaan”, mutta jännityksestään huolimatta nuori mikkeliläinen oli reissuun erittäin tyytyväinen.

- Erittäin hyvät tunnelmat paneelin jälkeen. Esimerkiksi aikataulut ja liikkumisohjeet olivat selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. En eksynyt parlamentissa kertaakaan!

Matala on 24-vuotias tradenomi, joka ei aikaisemmin ole haaveillut EU-urasta. Tällä hetkellä hän toimii yrittäjänä sijoitustoiminnan saralla ja on aloittamassa hommia myös sosiaaliturvan parissa.

- Nyt kuitenkin mietin, että jotain tämänkin kaltaista voisi jossain vaiheessa elämää tehdä.

Entä mitä Matala itse muuttaisi Euroopassa?

- Toivoisin, että unionin päätöksentekoprosessi nopeutuisi. Sen tulisi olla joustavampi, sillä ongelmat joissain maissa ovat akuutteja, eikä kaikilla ihmisillä ole vuosikausia aikaa odottaa asioiden muuttumista.


Lue lisää: Euroopan tulevaisuuskonferenssi - Tulevaisuus on sinun käsissäsi!

  • Euroopan tulevaisuuskonferenssi on uusi, avoin ja osallistava demokraattinen prosessi.
  • Europpalaiset kansalaispaneelit ovat tärkeä osa tulevaisuuskonferenssia. Konferenssin on ensi kevääseen mennessä määrä esittää johtopäätöksensä ja antaa ohjeita Euroopan tulevaisuutta varten.
  • Kansalaispaneeleja järjestetään yhteensä neljä. Kansalaiset pohtivat niissä yhdessä, minkälaisen tulevaisuuden he haluavat Euroopan unionille.
  • Jokaisessa paneelissa on 200 satunnaisesti valittua EU-kansalaista kaikista 27 EU-maasta, kustakin vähintään yksi naispuolinen ja yksi miespuolinen kansalainen.
  • Paneelit kuvastavat EU:n maantieteellistä ja sosiologista moninaisuutta (kansallisuus, kaupunki/maaseutu, ikä, koulutustaso jne.). Kolmasosa paneeleiden osallistujista on 16–25-vuotiaita.