skip to content
 

Euroopan parlamentin EU-vaaliviestinnän apurahaa nyt haussa! Ensimmäinen hakukierros päättyy 25.5.

Euroopan parlamentti hakee ehdotuksia viestintähankkeiksi, joilla pyritään kannustamaan osallistumista Euroopan parlamentin vaaleissa 2024 (EE24) ja lisäämään tietoisuutta parlamentin roolista eurooppalaisessa demokratiassa. Voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja oikeushenkilöt voivat jättää ehdotuksia kahdella hakukierroksella, joiden määräajat ovat 25.5. ja 28.9.2023. Enintään 60 000 euron apurahoilla rahoitetaan hankkeita, jotka tähtäävät äänestysaktiivisuuden ja osallisuuden lisäämiseen.

Valittavien viestintähankkeiden tulee edistää osallistuvaa demokratiaa, tuoda yksilöitä ja järjestöjä yhteen yhdessä.eu-yhteisön kautta ja kannustaa kansalaisia äänestämään vuoden 2024 EU-vaaleissa. Hankkeet tulee toteuttaa 30.6.2024 mennessä. Lisätietoa ja hakuohjeet (englanniksi) täällä.

Mahdolliset apurahahakua koskevat kysymykset esitetään kirjallisesti osoitteeseen dgcomm-subvention@europarl.europa.eu. Kaikki vastaukset julkaistaan EU-portaalissa avoimuuden ja hakijoiden tasavertaisen kohtelun vuoksi.