skip to content
 

AINEISTO

Euroopan parlamentti tuottaa paljon aineistoa, joka on kaikkien kansalaisten saatavilla. Näillä sivuilla on selostettu, mitä on tarjolla. Jos et löydä etsimääsi, ota yhteys toimistoon. Tietojen ja asiakirjojen etsimiseen on olemassa englanninkieliset ohjeet.

Parlamentin esitteet ovat maksuttomia ja niitä voi noutaa Eurooppasalin aulan tietopisteestä tai tilata postitse. Suuri osa esitteistä on olemassa myös sähköisessä muodossa.

 

Parlamentin valiokunnissa käsittelyssä olevat mietintöluonnokset ja hyväksytyt mietinnöt julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Mietinnöt tulevat verkkoon, kun ne on käsitelty täysistunnossa. Mietintöjen pohjalta parlamentti hyväksyy päätöslauselmia, jotka myös julkaistaan verkossa täysistuntojen pöytäkirjoissa. Jos etsitty mietintö tai päätöslauselma ei jostain syystä löydy verkosta, sitä voi tiedustella parlamentin toimistosta.

Parlamentin tutkimuspalvelu (EPRS) tuottaa eri alojen taustaselvityksiä ja tutkimuksia parlamentin jäsenille ja valiokunnille. Voit selata ja ladata julkaisuja tutkimuspalvelun sivuilla.

Euroopan unionin päätöksillä on yhä kasvava merkitys kansalaisten jokapäiväisessä elämässä, ja oikeus tutustua EU:n toimielinten asiakirjoihin on avoimuuden hengen mukaista.
Euroopan unionin toiminnasta tehdyllä sopimuksella turvataan kansalaisten oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin. 30. toukokuuta 2001 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 vahvistetaan tämän oikeuden harjoittamista koskevat yleiset periaatteet ja rajoitukset.

 

Linkit

Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu
Asiakirjojen julkisuus
Parlamentin valiokuntien kokousasiakirjat