skip to content
 
 
 

AINEISTO

Päivitämme parhaillaan osaa tämän verkkosivuston sisällöstä vastaamaan Yhdistyneen kuningaskunnan eroa Euroopan unionista. Jos sivusto sisältää sisältöä, joka ei vielä kuvasta Yhdistyneen kuningaskunnan eroa, se on tahaton ja siihen puututaan.

 

Euroopan parlamentti tuottaa paljon aineistoa, joka on kaikkien kansalaisten saatavilla. Näillä sivuilla on selostettu, mitä on tarjolla. Jos et löydä etsimääsi, ota yhteys toimistoon. Tietojen ja asiakirjojen etsimiseen on olemassa englanninkieliset ohjeet.

Parlamentin esitteet ovat maksuttomia ja niitä voi noutaa kansalaisten tietopisteestä tai tilata postitse. Suuri osa esitteistä on olemassa myös sähköisessä muodossa. Toimistolla on myös joitakin videoita (DVD). Jonkin verran on saatavilla myös julisteita ja muuta materiaalia.

 

Parlamentin valiokunnissa käsittelyssä olevat mietintöluonnokset ja hyväksytyt mietinnöt julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Mietinnöt tulevat verkkoon, kun ne on käsitelty täysistunnossa. Mietintöjen pohjalta parlamentti hyväksyy päätöslauselmia, jotka myös julkaistaan verkossa täysistuntojen pöytäkirjoissa. Jos etsitty mietintö tai päätöslauselma ei jostain syystä löydy verkosta, sitä voi tiedustella parlamentin toimistosta.

Parlamentin pääsihteeristössä on tutkimuksen pääosasto (DG IV), joka tuottaa eri alojen taustaselvityksiä ja tutkimuksia valiokuntien pyynnöstä. Luettelo julkaisuista on verkossa, ja osa raporteistakin on saatavilla sähköisessä muodossa. Tutkimusraportteja voi myös tilata parlamentin toimistosta.

Euroopan unionin päätöksillä on yhä kasvava merkitys kansalaisten jokapäiväisessä elämässä, ja oikeus tutustua EU:n toimielinten asiakirjoihin on avoimuuden hengen mukaista.
Euroopan yhteisön perustamissopimuksella turvataan kansalaisten oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin. 30. toukokuuta 2001 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 vahvistetaan tämän oikeuden harjoittamista koskevat yleiset periaatteet ja rajoitukset.

 

Linkit

Parlamentin valiokuntien kokousasiakirjat