skip to content
 
 
 

Muut EU-maat

Euroopan parlamentin vaaleilla on erilainen merkitys ja hyvin erilaiset tulokset eri jäsenmaissa. Koko EU:n äänestysprosentti edellisissä vuoden 2014 eurovaaleissa oli 42,5.

Muutamissa maissa, Kreikassa, Belgiassa ja Luxemburgissa, EU-vaaleissa on kansallisten vaalien tapaan äänestyspakko, jonka rikkomisesta saattaa seurata sakkorangaistuksia. Niissä onkin noin yhdeksän kymmenestä äänioikeutetusta yleensä käynyt uurnilla. Myös Kyproksella on äänestyspakko mutta ilman sanktioita. Muutamissa jäsenmaissa kansalaiset ovat osallistuneet eurovaaleihin hyvinkin laiskasti. Eräissä maissa eurovaalien yhteyteen on myös siirretty kansallisen parlamentin, osavaltioiden tai kunnallisvaaleja.

Euroopan parlamentin jäsenten (euroedustajien, "meppien") määrä vaihtelee Maltan kuudesta edustajasta Saksan 96 edustajaan. Mitä suurempi väestö maalla on sitä useampia edustajia sillä on parlamentissa. Väkiluvultaan pienet jäsenmaat ovat kuitenkin saaneet suhteellisesti enemmän paikkoja parlamenttiin kuin mitä väkimäärä edellyttäisi. Siten esimerkiksi Saksalla on yksi paikka noin 800.000 saksalaista kohden, Suomella yksi noin 300.000 suomalaista ja Luxemburgilla yksi noin 75.000 asukasta kohti. Edustajien maakohtainen määrä muuttui viimeksi vuonna 2009 Lissabonin sopimuksen myötä.

Euroopan parlamentin roolista ja toiminnasta muissa EU-maissa voi tiedustella muun muassa parlamentin tiedotustoimistoista.

 

Lisää tietoa

EP:n tiedotustoimistot
Parlamentin jäsenet