skip to content
 
 
 

Aiemmat eurovaalit Suomessa

 

Eurovaalit 1999

Euroopan parlamentin vaalit järjestettiin 10. - 13. kesäkuuta 1999 ensimmäistä kertaa kaikissa silloisessa 15 jäsenmaassa yhtä aikaa.
Vaaleissa äänesti 49,9 prosenttia koko unionin äänioikeutetuista. Suomen äänestysprosentti oli vain 31,4 ja se oli EU-maiden vaalivilkkaustaulukossa hännillä Britannian, Hollannin ja Ruotsin kanssa.

Vaalit käytiin ensimmäisen kerran siten, että koko Suomi oli vaalipiirinä. Suomesta valitut 16 jäsentä edustivat kuutta suomalaista puoluetta ja kuuluivat parlamentissa viiteen poliittiseen ryhmään.

Vuoden 1999 vaaleissa Euroopan parlamentti oli saanut juuri uusia valtuuksia ennen muuta lainsäätäjänä Amsterdamin sopimuksen tullessa voimaan 1.5.1999. Lisäksi osa EU-maista oli ottanut yhteisen rahan, euron, käyttöönsä tammikuussa 1999. Komissio oli joutunut ensi kertaa unionin historiassa eroamaan maaliskuussa 1999 väärinkäytösepäilyjen vuoksi. Balkanilla ja erityisesti Kosovossa jatkunut sota varjosti vaaleja.

 

Ensimmäiset eurovaalit Suomessa vuonna 1996

Suomesta tuli Ruotsin ja Itävallan ohella Euroopan unionin jäsen tammikuussa 1995. Eurovaalit oli käyty vanhoissa jäsenmaissa jo edellisen vuoden kesäkuussa. Suomen eduskunta valitsi 20.12.1994 omasta keskuudestaan 16 kansanedustajaa, jotka jättivät eduskunnan ja siirtyivät Euroopan parlamenttiin. Kansanedustajien tilalle tulivat näiden varamiehet. Näiden ensimmäisten meppien toimikausi kesti vajaat kaksi vuotta.

Ruotsi ehti järjestää varsinaiset eurovaalit jo syyskuussa 1995, mutta Itävalta ja Suomi päättivät siirtää niitä vuoteen 1996. Suomessa vaalit järjestettiin 20. lokakuuta eli samana päivänä kuin kunnallisvaalit.

Vuonna 1996 äänesti Euroopan parlamentin vaaleissa 60,3 prosenttia Suomessa asuneista äänioikeutetuista, mikä oli hieman EU-maiden keskiarvoa korkeampi saavutus. Kunnallisvaalien äänestysprosentti oli puolestaan Suomen historian alhaisimpia eli 61,1 prosenttia.

 

Lisää tietoa

 
Euroopan parlamentin vaalit 1999
Linkit 1999 vaalien virallisiin tuloksiin
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Oikeusministeriön vaalisivut