skip to content
 
 
Euroopan parlamentin istuntosali
Euroopan parlamentin istuntosali
 

Ledamöter

Ledamöter och assistenter kontaktinformation

Ladda ner ledamöternas bilder från dokumentbank

Europaparlamentet har för tillfället 705 ledamöter från de 27 medlemsstaterna som representerar mer än 450 miljoner EU-medborgare. EU-medborgare har sedan 1976 valt genom direkt folkval ledämöterna till EU-parlamentet. Mandatperioden för ledamöterna i Europaparlamentet är fem år. Parlamentsledamöterna kallas allmänt "meps", vilket kommer från den engelska förkortningen "MEP", Member of the European Parliament.

Mer information kan hittas på Europaparlamentets allmänna webbplats.

 
Politiska grupperna
Europaparlamentets utskott
Europaparlamentets ledamöter
Europaparlamentets talman
Löner och ersättningar