skip to content
 
 
Euroopan parlamentin istuntosali
Euroopan parlamentin istuntosali
 

Meps 2014-2019

Finlands 13 ledamöter till EU-parlamentet för mandatperioden 2014-2019

HALLA-AHO Jussi, Gruppen Europeiska konservativa och reformister (ECR)  - Sannfinländarna

HAUTALA Heidi, Gruppen De Gröna / Europeiska fria alliansen (Greens/EFA) - Gröna förbundet

JAAKONSAARI Liisa, Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet (S&D) - Finlands Socialdemokratiska Parti

JÄÄTTEENMÄKI Anneli, Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) - Centern i Finland

KUMPULA-NATRI Miapetra, Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet (S&D) - Finlands Socialdemokratiska Parti

KYLLÖNEN Merja,  Gruppen Europeiska enade vänstern / Nordisk grön vänster (GUE/NGL) - Vänsterförbundet

PIETIKÄINEN Sirpa, Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) (EPP) - Samlingspartiet

RUOHONEN-LERNER Pirkko, Gruppen Europeiska konservativa och reformister (ECR) - Perussuomalaiset

SARVAMAA Petri, Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) (EPP) - Samlingspartiet

TAKKULA Hannu, Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) - Centern i Finland

TORVALDS Nils, Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) - Svenska folkpartiet

VÄYRYNEN Paavo, Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) - Centern i Finland

VIRKKUNEN Henna, Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) (EPP) - Samlingspartiet

 .
Information om den finska meps för mandatperioden 2014-2019