skip to content
Euroopan parlmentin Suomen-tiedotustoimiston rakennus Helsingissä
Euroopan parlmentin Suomen-tiedotustoimiston rakennus Helsingissä
 

KONTORET I FINLAND

Europaparlamentets förbindelsekontor i Helsingfors delar ut information om parlamentets arbete, medlemmar och beslut. Viktiga målgrupper är bl.a. medier, skolor, forskare, myndigheter och organisationer. Kontoret betjänar även enskilda medborgare. All service och material är gratis.

På kontoret kan man ställa frågor som rör Europaparlamentets arbete, struktur och medlemmar (lagstiftningsarbete, utskott, presidium osv.) På hemsidan finns det även kontaktuppgifter till de finska europarlamentarikerna.

Europaparlamentets kontor arrangerar seminarier och andra evenemang samt håller föreläsningar om parlamentets arbete eller EU:s aktuella frågor. Kontoret tar emot besöksgrupper, men det är viktigt att komma överens om besöken i förväg för att garantera plats och talare. Kontoret arrangerar även tillfällen för journalister samt utbildning för journalister om EU-informationssökning.

Europaparlamentets kontor i Finland är belägen i Kampen i Helsingfors, på Malmgatan 16. I samma hus ligger även Europeiska kommissionens representation i Finland. Parlamentets och kommissionens gemensamma Europasalen ligger på gatunivå. I Europasalen anordnas evenemang med anknytning till EU och Europa. Evenemangen är avgiftsfria och måste vara förenliga med EU:s värderingar och principerna om god kommunikation. Förenligheten kommer att bedömas från fall till fall. Välkommen!

Information om Europasalen

Europaparlamentets kontor i Finland:

Besöksadress
Malmgatan 16
00100 Helsingfors

Postadress
Malmgatan 16
00100 Helsingfors

telefon: (09) 622 0450
telefax: (09) 622 2610

E-postadress: ephelsinki@europarl.europa.eu

Öppettider
måndag - fredag 8.30 - 16.30