skip to content
Ihmisiä kadulla
Ihmisiä kadulla
 

Europavalet

Valet till Europaparlamentet hålls med fem års mellanrum. Nästa val till Europaparlamentet kommer att äga rum 2024. I Finland är valdagen söndagen den 9 juni 2024.

 

Europaparlamentet är det enda EU-organ som väljs genom direkta val. Parlamentets roll är att agera som medborgarnas röst på EU-nivå och det utför denna uppgift både som lagstiftare och som budget- och tillsynsmyndighet. I EU-valet 2014 hade medborgarna för första gången möjlighet att påverka valet av Europeiska kommissionens ordförande. Som en följd av detta spelar parlamentet nu en ännu större roll i utformandet av EU:s politiska dagordning. EU-medborgarna väljer parlamentsledamöter, dvs. meppar, genom val som hålls i alla medlemsstater vart femte år. Varje medlemsstat organiserar EU-val inom ramen för sin egen nationella lagstiftning.

De finländska mepparna för mandatperioden 2019–2024:
Alametsä, Alviina; De Gröna, Gruppen Greens/Europeiska fria alliansen
Hakkarainen, Teuvo; Sannfinländarna, Identity & Democracy-gruppen
Hautala, Heidi; De Gröna, Gruppen Greens/Europeiska fria alliansen
Heinäluoma, Eero; Finlands socialdemokratiska parti, S&D-gruppen
Huhtasaari, Laura; Sannfinländarna, Identity & Democracy-gruppen
Katainen, Elsi; Centern i Finland, Renew Europe-gruppen
Kumpula-Natri, Miapetra; Finlands socialdemokratiska parti, S&D-gruppen
Modig, Silvia; Vänsterförbundet, Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Niinistö, Ville; De Gröna, Gruppen Greens/Europeiska fria alliansen
Pekkarinen, Mauri; Centern i Finland, Renew Europe-gruppen
Pietikäinen, Sirpa; Samlingspartiet, Europeiska folkpartiets grupp
Sarvamaa, Petri; Samlingspartiet, Europeiska folkpartiets grupp
Torvalds, Nils; Svenska folkpartiet. Renew Europe-gruppen
Virkkunen, Henna; Samlingspartiet, Europeiska folkpartiets grupp  

Ledamöterna av Europaparlamentet organiserar sig efter politiska grupper, inte efter nationalitet. Det krävs 25 ledamöter från åtminstone sju medlemsstater för att bilda en politisk grupp. Information om parlamentets politiska grupper hittas via länken nedan. Även uppdaterad information om den nya fördelningen av mandat i parlamentet finns bakom länken nedan. Landsspecifik information uppdateras också där.

Mer information om EU-valet

Mandatfördelningen i parlamentet
Information om de politiska grupperna
Justitieministeriets webbplats för valresultat