DA    DE    EL    EN    ES    FI    FR    IT    NL    PT    SV   
 
Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Προηγούμενοι Πρόεδροι

Πρόεδροι της Κοινής Συνέλευσης

Πρόεδροι του Κοινοβουλίου (1958-1969)

Πρόεδροι του Κοινοβουλίου (1969-1979)

Πρόεδροι του Κοινοβουλίου (1979-1989)

Πρόεδροι του Κοινοβουλίου (1989-1999)
 
© European ParliamentResponsible Website : Helene Lanvert