DA    DE    EL    EN    ES    FI    FR    IT    NL    PT    SV   
 
Europa-Parlamentets formand
EN  FR
 
Nytårsbudskab fra Nicole Fontaine
 

I det kommende år intensiveres forhandlingerne med de lande, der har søgt om medlemskab af Den Europæiske Union, og det svenske formandskab prioriterer dette spørgsmål højt.

Vi er på vej til at genforene alle europæiske lande. Det er et inspirerende mål. Under mine officielle besøg i Polen og Slovenien og hos formændene for de nationale parlamenter i ansøgerlandene har jeg ved selvsyn konstateret, at forventningerne er spændt til bristepunktet. Det viste sig også, da Vaclav Havel og Kucan besøgte Parlamentet.

Men det billede, der har gjort størst indtryk, er billedet af det store forhandlingsbord fra topmødet i Nice, der blev en forløber for morgendagens møder i Det Europæiske Råd i fremtidens Union.

År 2000 slutter med skuffede forventninger om fred i Mellemøsten. Knessets formand og formanden for Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, Avram Burg og Abu Ala, aflagde besøg sammen i Parlamentet den 5. september i år, og det er mit inderlige ønske, at parterne atter må finde sammen i et håb om fred i 2001, og at vi kan udvikle et virkelig aktivt Euro-Middelhavspartnerskab, som lever op til folkenes forventninger.

Endelig er der sket fremskridt for Borgernes Europa her ved årets slutning: chartret om grundlæggende rettigheder er blevet underskrevet, og det er den fremherskende opfattelse, at kun europæiske løsningsmodeller er det rette svar på borgernes problemer.

Jeg håber, at vi i 2001 kan gøre konkrete fremskridt i retning af at udarbejde en egentlig politik for folkesundhed og en egentlig politik til forsvar af miljøet.

Jeg sender mine varmeste ønsker til Dem og Deres familier med ønsket om et Europa, der bringer os tættere sammen.
 
© European ParliamentResponsible Website : Hélène Lanvert