DA    DE    EL    EN    ES    FI    FR    IT    NL    PT    SV   
 
Voorzitter van het Europees Parlement
EN  FR
 
Nieuwjaarswensen van mevrouw Nicole Fontaine
 

In de loop van het volgende jaar worden de toetredingsonderhandelingen met de kandidaatlanden voor toetreding tot de Europese Unie intensiever en het Zweedse voorzitterschap heeft deze overigens tot één van zijn prioriteiten gemaakt. Aldus gaan wij voort op weg naar de hereniging van de grote Europese familie, een inspirerend doel. De officiële bezoeken die ik aan Polen en Slovenië heb mogen brengen, alsmede mijn ontmoetingen met de voorzitters van de nationale parlementen van de kandidaatlanden hebben mij doen beseffen hoe groot de verwachtingen zijn. Dit kwam ook duidelijk naar voren tijdens de bezoeken van de heer Vaclav Havel en de heer Kucan. Het meest ontroerende beeld dat mij zal bijblijven is echter dat van de grote tafel van de Europese top in Nice die reeds een idee ervan geeft hoe de Europese Raad van morgen eruit zal zien.

Het jaar 2000 gaat ten einde met de teleurgestelde vredesverwachtingen in het Nabije Oosten. Ik wens van ganser harte dat in het verlengde van het gezamenlijke bezoek van de heer Burg, voorzitter van de Knesset, en de heer Abu Ala, voorzitter van de Wetgevende Raad van Palestina, op 5 september jl. aan ons parlement de hoop op vrede in 2001 opnieuw ontwaakt en dat wij een zo dynamisch mogelijk euro-mediterraan partnerschap kunnen opbouwen dat tegemoetkomt aan de verwachtingen van de bevolking.

Ten slotte, met het Europa van de burgers is aan het einde van dit jaar vooruitgang geboekt dankzij de ondertekening van het Handvest van de grondrechten en de zeer sterke bewustwording dat de burgers van Europa alleen bij Europese oplossingen gebaat zijn.

Ik spreek de wens uit dat wij in 2001 concreet zullen voortgaan op weg naar een daadwerkelijk beleid inzake de volksgezondheid en de bescherming van ons milieu.

Ik stuur aan u allen mijn allerbeste wensen voor uzelf, uw gezin en een Europa dat ons nog nader tot elkaar brengt.
 
© European ParliamentResponsible Website : Hélène Lanvert