DA    DE    EL    EN    ES    FI    FR    IT    NL    PT    SV   
 
Europaparlamentets talman
EN  FR
 
Nyårshälsning från Nicole Fontaine
 

Under nästa år kommer förhandlingarna med Europeiska unionens kandidatländer att intensifieras och det svenska ordförandeskapet har dessutom gjort detta till en av sina prioriteringar.

Därmed torde vi närma oss en återförening av den stora europeiska familjen. Det är ett mycket spännande mål. Tack vare de officiella besök jag avlagt i Polen och Slovenien och genom mina möten med talmännen i kandidatländernas nationella parlament har jag insett hur stora förväntningarna är. Jag tänker också på de besök Vaclav Havel och Milan Kucan avlagt hos oss.

Men den förmodligen mest känslofyllda upplevelsen var det stora förhandlingsbordet vid Europeiska rådets möte i Nice. Detta gav en första bild av morgondagens Europeiska råd i den framtida unionen.

År 2000 går mot sitt slut med det omintetgjorda hoppet om fred i Mellanöstern. Jag hoppas innerligt att Knessets talman Burgs och ordföranden i det palestinska lagstiftande rådet Abu Alas förlängda besök den 5 september 2000 kommer att ge nytt liv till hoppet om fred 2001 och att vi skall kunna utveckla ett aktivt partnerskap mellan Europa och Medelhavsområdet som svar på folkets förväntningar.

Slutligen har medborgarnas Europa gjort framsteg nu vid årets utgång genom att vi undertecknat stadgan om de grundläggande rättigheterna och genom att vi i stor utsträckning insett att endast europeiska lösningar kan avhjälpa medborgarnas problem.

Jag hoppas att vi under 2001 kommer att göra konkreta framsteg mot en verklig folkhälsopolitik och mot en verklig politik till skydd för vår miljö.

Jag vill också framföra mina varmaste välgångsönskningar till er alla och till era familjer och till ett Europa som kan föra oss alla närmare er.
 
© European ParliamentResponsible Website : Hélène Lanvert