PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Předsedá plenárním zasedáním, Konferenci předsedů politických skupin (7) a předsednictvu EP (14 místopředsedů).

Jeho úkolem je uplatňovat jednací řád Parlamentu. Řídí tedy veškeré činnosti EP a jeho orgánů.

Předseda zastupuje Parlament v právních záležitostech.

Předseda má projev před každou schůzí Evropské rady. Vyjadřuje v něm stanovisko Evropského parlamentu k tématům, která jsou na pořadu jednání a projednává je s hlavami států nebo předsedy vlád.

Předseda zastupuje Evropský parlament v mezinárodních vztazích. V souvislosti s tím vykonává ocifiální cesty uvnitř a také vně EU.

Svým podpisem předseda přijímá rozpočet EU poté, co je Evropským parlamentem schválen ve druhém čtení. Během procesu předsedá dohodovacím delegacím, ve kterých je zastoupen EP a Rada.

V rámci společného rozhodování s Radou ministrů může předseda řídit smírčí výbor EP a Rady. Společně s předsedou Rady podepisuje všechny legislativní dokumenty, které byly schváleny ve společném rozhodování.

Na mezivládních konferencích zabývajících se reformou smluv se účastní schůzí zástupců vlád, pokud se konají na ministerské úrovni.