Formand for Europa-Parlamentet

Formanden holder tale til Det Europæiske Råd forud for hvert af dets møder og giver i den forbindelse udtryk for Europa-Parlamentets holdning til de spørgsmål, der står på dagsordenen, som led i en debat med stats- og regeringscheferne.

Formanden repræsenterer Parlamentet i dets internationale forbindelser og foretager i den forbindelse officielle rejser til lande i og uden for EU.

Formanden konstaterer ved sin underskrift, at EU's budget er vedtaget, efter at Europa-Parlamentet har stemt herfor ved andenbehandlingen. Under procedurens forløb leder han møderne mellem EP's og Rådets samrådsdelegationer.

I forbindelse med proceduren for fælles beslutningstagning mellem Parlamentet og Rådet kan han lede møderne i Forligsudvalget (EP og Rådet). Sammen med Rådets formand undertegner han alle de retsakter, der er vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure.

Ved regeringskonferencerne om reformen af traktaterne deltager han i regeringsrepræsentanternes møder, når disse afholdes på ministerniveau.