Euroopan Parlamentin Puhemies

Puhemies toimii täysistuntojen puheenjohtajana, poliittisten ryhmien (7) puheenjohtajien kokouksen puheenjohtajana ja Euroopan parlamentin puhemiehistön puheenjohtajana (14 varapuhemiestä).

Hän on vastuussa Euroopan parlamentin työjärjestyksen noudattamisesta. Hän johtaa koko Euroopan parlamentin ja sen elinten toimintaa.

Puhemies toimii parlamentin edustajana kaikissa oikeudellisissa asioissa.

Puhemies käyttää puheenvuoron Eurooppa-neuvostossa sen jokaisen kokouksen aluksi. Hän esittää Euroopan parlamentin kannan esityslistalla olevista asioista ja keskustelee niistä valtioiden ja hallitusten päämiesten kanssa.

Puhemies toimii Euroopan parlamentin edustajana kansainvälisissä suhteissa. Tässä ominaisuudessa puhemies tekee virallisia vierailuja sekä Euroopan unionin sisä- että ulkopuolella.

Puhemies vahvistaa nimikirjoituksellaan Euroopan unionin talousarvion, kun Euroopan parlamentti on äänestänyt asiasta toisen käsittelyn yhteydessä. Menettelyn aikana hän toimii puheenjohtajana neuvotteluvaltuuskunnassa, jossa Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat edustettuina.

Tehtäessä yhteispäätöstä ministerineuvoston kanssa puhemies voi toimia Euroopan parlamentin ja neuvoston sovittelukomitean puheenjohtajana. Hän allekirjoittaa yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa kaikki yhteispäätösmenettelyssä annetut säädökset.

Hän osallistuu perustamissopimusten uudistamisesta vastaavassa hallitustenvälisessä konferenssissa hallitusten edustajien kokouksiin silloin, kun kokoukset pidetään ministeritasolla.