AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKE

A plenáris üléseken, a Képviselőcsoportok Elnökeinek Értekezletén (7 fő) és az Elnökség (14 alelnök) ülésein elnököl. Feladata az intézmény eljárási szabályzatának végrehajtása. Ezen a jogcímen az Európai Parlament és szervei teljes tevékenységét irányítja.

Az elnök képviseli a Parlamentet a jogi ügyekben.

Az elnök felszólal az Európai Tanács valamennyi ülése előtt. Ismerteti az Európai Parlament álláspontját a napirendre tűzött témákkal, valamint az állam-és kormányfői szintű vitákkal kapcsolatban.

Az elnök képviseli az Európai Parlamentet a nemzetközi kapcsolatok terén. E feladata keretében utazásokat tesz az Unión belül és kívül.

Az elnök aláírásával szentesítve elfogadja az Európai Unió költségvetését a Parlamentnek a második olvasatot követő szavazása után. Az Európai Parlament és a Tanács képviselőit magában foglaló egyeztető küldöttség eljárásai során elnököl.

Az elnök a Miniszterek Tanácsával való együttdöntés keretében betöltheti a Parlament és a Tanács egyeztető küldöttségének elnöki tisztségét. A Tanács elnökével együtt kézjegyével látja el az együttdöntéssel hozott valamennyi jogalkotási aktust.

A szerződések megújítása céljából összehívott kormányközi konferenciák során részt vesz a kormányképviselők miniszteri szintű ülésein.