Przewodniczący Schulz gratuluje Ukrainie i jej prezydentowi elektowi

Bruksela -
26-05-2014

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz złożył następujące oświadczenie w sprawie wyborów prezydenckich na Ukrainie:

„Gratuluję narodowi ukraińskiemu przeprowadzenia przejrzystych wyborów, w dużej mierze zgodnych z międzynarodowymi standardami, oraz wyboru prawowitego prezydenta w tym trudnym czasie.

Głosowanie, okupione wielkim wysiłkiem i przeprowadzone mimo przeciwności, pokazało, że naród ukraiński jest zdecydowany, aby otworzyć nowy rozdział w historii kraju. Frekwencja była bardzo wysoka, pomimo aktów przemocy i prób zastraszania.

Gratuluję Petrowi Poroszence, z którym miałem okazję przeprowadzić bardzo konstruktywne rozmowy. Jego zwycięstwo, już w pierwszej turze głosowania, jeśli zostanie potwierdzone ostatecznymi wynikami, jest dowodem na to, że społeczeństwo jest zdeterminowane odbudować stabilność i pokój na Ukrainie po trwającym miesiącami krwawym konflikcie.

Najwyższy czas zaprzestać przemocy na Ukrainie. Nadszedł czas, aby Ukraina pod przewodnictwem nowego prezydenta rozpoczęła proces konstytucyjny prowadzący do utworzenia pluralistycznego rządu, który nie wykluczałby żadnego obywatela.

Mam nadzieję, że ustaną próby destabilizacji sytuacji na Ukrainie i będą mogły rozpocząć się prace na rzecz budowy państwa, w którym wszyscy obywatele będą mogli czuć się u siebie.

Nowy prezydent zmierzy się z poważnymi wyzwaniami, od ponownego zjednoczenia kraju i ustabilizowanie gospodarki, aż po wykorzenienie systemu korupcji. Unia Europejska jest gotowa nieść pomoc finansową i techniczną, podpisać pogłębioną i kompleksową umowę o wolnym handlu oraz zakończyć rozmowy o liberalizacji reżimu wizowego.

Pragnę również podziękować delegacji Parlamentu Europejskiego, która obserwowała wybory w ramach międzynarodowej misji obserwacji wyborów.”

UWAGA DLA REDAKTORÓW:

Skład delegacji PE:
Göran FÄRM, Szwecja, S&D, Przewodniczący Delegacji
Krzysztof LISEK, Polska, PPE
Jacek PROTASIEWICZ, Polska, PPE
Katrin SAKS, Estonia, S&D
Barbara WEILER, Niemcy, S&D
Anna ROSBACH, Dania, ECR
Adrian SEVERIN, Rumunia, NI

 

Dodatkowych informacji udzielają:

europarl.president.press@europarl.europa.eu