PREDSEDNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA

Predseduje plenarnim zasedanjem, konferenci predsednikov političnih skupin (7) in predsedstvu EP (14 podpredsednikov). Zadolžen je za uporabo poslovnika institucije. Tako vodi celotno dejavnost EP in njegovih organov.

Predsednik predstavlja Parlament v pravnih zadevah.

Predsednik nastopi pred Evropskim svetom pred vsakim zasedanjem le-tega. Na njem izrazi stališče Evropskega parlamenta o temah, ki so uvrščene na dnevni red in o njih razpravlja z voditelji držav ali vlad.

Predsednik predstavlja Evropski parlament v mednarodnih odnosih. V tem okviru mora službeno potovati znotraj in zunaj EU.

Predsednik podpiše proračun EU po glasovanju Evropskega parlamenta v drugem branju. V tem postopku predseduje usklajevalnim skupinam, ki so sestavljene iz predstavnikov EP in Sveta.

Predsednik lahko v okviru soodločanja s Svetom ministrov predseduje Spravnemu odboru EP/Sveta. S predsednikom Sveta podpisuje vse pravne akte, ki se sprejmejo s soodločanjem.

V primeru medvladnih konferenc, ki so pristojne za reforme pogodb, sodeluje pri srečanjih predstavnikov vlad, če potekajo na ministrski ravni.