Искания от страна на гражданите за получаване на информация - Формуляр за контакт

Отделът за запитвания на гражданите (Ask EP) предоставя информация за Европейския парламент, неговите позиции и дейности, организация и правила, правомощия и процедури. Този отдел не може да предоставя правни съвети или да заема политически позиции.

Чрез изпращането на Вашия въпрос Вие заявявате, че сте запознат(а) с нашата декларация за защита на личните данни. Моля, имайте предвид, че като попълните задължителните и незадължителните полета на формуляра „Запитвания на гражданите“ („Ask EP“), Вие давате съгласието си за обработване на събраните лични данни.

(*) Задължително поле

Обща информация

2000 останали знака

Отказ от отговорност

За да може да обработи искането Ви, Европейският парламент се нуждае от някои лични данни. За подробен преглед на начина на събиране и обработване на личните Ви данни, моля, вижте нашата декларация за поверителност на личните данни.