Искания от страна на гражданите за получаване на информация - Формуляр за контакт

Отделът за запитвания на гражданите (Ask EP) предоставя информация за Европейския парламент, неговите позиции и дейности, организация и правила, правомощия и процедури. Този отдел не може да предоставя правни съвети или да заема политически позиции.

Чрез изпращането на Вашия въпрос Вие заявявате, че сте запознат(а) с нашата декларация за защита на личните данни. Моля, имайте предвид, че като попълните задължителните и незадължителните полета на формуляра „Запитвания на гражданите“ („Ask EP“), Вие давате съгласието си за обработване на събраните лични данни.

(*) Задължително поле

Обща информация

{1} останали знака

Отказ от отговорност

За да може да обработи искането Ви, Европейският парламент се нуждае от някои лични данни. За подробен преглед на начина на събиране и обработване на личните Ви данни, моля, вижте нашата декларация за поверителност на личните данни.