Искания от страна на гражданите за получаване на информация - Формуляр за контакт

Отделът за запитвания на гражданите (Ask EP) предоставя информация за Европейския парламент, неговите позиции и дейности, организация и правила, правомощия и процедури. Този отдел не може да предоставя правни съвети или да заема политически позиции.

Чрез изпращането на Вашия въпрос Вие заявявате, че сте запознат(а) с нашата декларация за защита на личните данни. Моля, имайте предвид, че като попълните задължителните и незадължителните полета на формуляра „Запитвания на гражданите“ („Ask EP“), Вие давате съгласието си за обработване на събраните лични данни.

Лятна ваканция

Моля, имайте предвид, че по време на лятната ваканция на Европейския парламент времето за отговор може да бъде по-дълго от обичайното. Всички получени запитвания ще бъдат регистрирани и обработени възможно най-скоро.

(*) Задължително поле

Обща информация

{1} останали знака
{1} останали знака
{1} останали знака
{1} останали знака

{1} останали знака

Отказ от отговорност

За да може да обработи искането Ви, Европейският парламент се нуждае от някои лични данни. За подробен преглед на начина на събиране и обработване на личните Ви данни, моля, вижте нашата декларация за поверителност на личните данни.