Запитвания на гражданите — Формуляр за контакт

Отделът за запитвания на гражданите (Ask EP) предоставя информация за Европейския парламент, неговите позиции и дейности, организация и правила, правомощия и процедури. Ние не предоставяме правни съвети и не можем да приемаме политически позиции.

С попълването на формуляра и изпращането на Вашия въпрос Вие давате съгласието си личните Ви данни да бъдат обработени и сте запознати с декларацията за поверителност по-долу.

(*) Задължително поле

Обща информация

{1} останали знака
{1} останали знака
{1} останали знака
{1} останали знака
  • {1} останали знака
    {1} останали знака
    {1} останали знака

{1} останали знака

Отказ от отговорност

За да отговори на въпроса Ви, Европейският парламент се нуждае от някои лични данни. За да узнаете повече за начина на събиране и обработване на тази информация, моля, вижте нашата декларация за поверителност на личните данни.