Пишете ни

Попълнете формуляра за контакт по-долу на предпочитания от Вас официален език на ЕС. Отделът за запитвания на гражданите ще отговори на Вашите въпроси и коментари в срок от 10 работни дни.

С какво се занимаваме:
Предоставяме информация за Европейския парламент, като например:
  • факти и цифри;
  • длъжности и дейности;
  • организация и правомощия.
Какво не можем да правим:
  • да предоставяме съвети по правни въпроси;
  • да тълкуваме законодателство;
  • да заемаме политическа позиция.
Полезна информация

Вижте как можете да посетите Европейския парламент, да внесете петиция, да кандидатствате за стаж или работа в тази институция.

Други начини за контакт с Европейския парламент

Последни отговори на някои от Вашите въпроси

Можете също така да намерите отговори по избрани теми, представляващи интерес, например изменението на климата, равенството между половете или борбата с рака.

(*) Задължително поле

Обща информация

{1} останали знака
{1} останали знака
{1} останали знака
{1} останали знака

{1} останали знака