Επικοινωνία με τον webmaster

Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να επισημαίνετε λάθη, υπερσυνδέσμους που δεν λειτουργούν, ή να διαβιβάζετε τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις σας σχετικά με την ιστοθέση Europarl.
Για τη συμπλήρωση του εντύπου χρησιμοποιήστε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας απαντήσουμε με ηλεκτρονικό μήνυμα.

(*) Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό

Γενικές πληροφορίες

{1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες
{1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες
{1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες

Ερώτηση

{1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες
{1} υπολειπόμενοι χαρακτήρες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η υπηρεσία υποστήριξης ίσως χρειαστεί να προωθήσει το μήνυμά σας σε μια κατάλληλη ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εάν δεν μπορεί να διαχειριστεί το αίτημά σας η ίδια. Ωστόσο, το μήνυμά σας δεν θα διαβιβαστεί ποτέ εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Αποστέλλοντας το μήνυμά σας δηλώνετε ότι είστε σύμφωνοι με τη δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου.