Talbiet għal Informazzjoni miċ-Ċittadini - Ikkuntattjana

L-Unità tat-Talbiet għal Informazzjoni miċ-Ċittadini (Ask EP) tagħti informazzjoni dwar il-Parlament Ewropew, il-pożizzjonijiet u l-attivitajiet tiegħu, l-organizzazzjoni u r-regoli, is-setgħat u l-proċeduri tiegħu. L-unità ma tistax tagħti pariri legali jew tadotta pożizzjonijiet politiċi.

Meta tibgħat il-mistoqsija tiegħek, tkun qed tiddikkarja li inti konxju/konxja mill-istqarrija ta' privatezza tagħna. Jekk jogħġbok innota wkoll li meta timla l-oqsma obbligatorji u mhux obbligatorji tal-formola Ask EP, inti tkun qed tagħti l-kunsens tiegħek għall-ipproċessar tad-data personali miġbura.

(*) Ma jistax jitħalla vojt

Tagħrif ġenerali

kemm baqa karattri: {0, number, #}

Ċaħda ta' responsabbiltà

Biex il-Parlament Ewropew ikun jista' jipproċessa t-talba tiegħek, ikollu bżonn xi data personali. Għal ħarsa dettaljata lejn kif id-data personali tiegħek tinġabar u tiġi pproċessata, ara l-Istqarrija ta' Privatezza.