skip to content
 
 
 
07-03-2017

Η γυναίκα στους τομείς της Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαδικτυακή εκπομπή την Τετάρτη, 08/03 από τις 14.00 μέχρι τις 16.00 στον σταθμό Feel Famous. 

Το πρόγραμμα της εκπομπής:


14:00 - 15:00       κα Παναγιώτα Ρούνη, Πρόεδρος Ένωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών

14:15 – 14:25      Τηλεφωνική παρέμβαση από κ. Δημήτρη Παπαδημούλη, ΒΕΚ, Αντιπρόεδρο ΕΚ, Υπεύθυνος Αντιπρόεδρος για Θέματα Ισότητας στο Προεδρείο του ΕΚ (Βρυξέλλες)

15:00 – 16:00      κ Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής Γραφείου ΕΚ στην Ελλάδα

15:10 – 15:20      Τηλεφωνική παρέμβαση από κα Καλλιόπη Δασύρα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Αστροφυσικής ΕΚΠΑ (Άμστερνταμ)

15:30 – 15:40      Τηλεφωνική παρέμβαση από κα Μαρία Σπυράκη, ΒΕΚ (Βρυξέλλες, tbc)

Πληροφορίες:

Στις περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, οι γυναίκες επιστήμονες έχουν επικεντρωθεί στις κοινωνικές επιστήμες και εξακολουθούν να εκπροσωπούνται στους τομείς της μηχανικής και της τεχνολογίας.
Είναι έκδηλο το φαινόμενο ύπαρξης ανισοτήτων μεταξύ ανδρών-γυναικών (ακόμα και στα ερευνητικά ιδρύματα), η παρουσία κάθετων και οριζόντιων διαχωρισμών, καθώς και η έλλειψη μέτρων πολιτικής και σχεδίων δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε πανεπιστήμια.
Σύμφωνα με έκθεση της UNESCO για τις γυναίκες επιστήμονες στην Ελλάδα, ενώ οι περισσότερες είναι απόφοιτες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχετικά λίγες συνεχίζουν τη σταδιοδρομία στον τομέα της έρευνας.
Οι γυναίκες ερευνήτριες τείνουν να εργάζονται στον ακαδημαϊκό χώρο και σε κυβερνητικούς τομείς, ενώ οι άνδρες απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα της έρευνας, η οποία προσφέρει καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης.
Σε έρευνα του World Economic Forum η Ελλάδα κατατάσσεται στην 91η θέση αναφορικά με την ισότητα των φύλων το 2014, ενώ το 2010 ήταν 58η.

Χρήσιμα στατιστικά στοιχεία
• Ποσοστό γυναικών στον τομέα της έρευνας στην Ελλάδα: 39% (ΕΕ: 33%)
• Στις ΗΠΑ μόνο 11% των μηχανολόγων είναι γυναίκες.
• Το 2014 στην ΕΕ28 το 42,2% των απόφοιτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους τομείς της έρευνας, τεχνολογίας, μαθηματικών και υπολογιστών ήταν γυναίκες.
• Στους κλάδους της μηχανολογίας, βιομηχανίας και υποδομών, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 27,2% των απόφοιτων (2014).
• Το 2015, οι γυναίκες αποτελούσαν λιγότερο από το ήμισυ (40,3%), των επιστημόνων και μηχανικών στην ΕΕ-28, παρουσιάζοντας ωστόσο μια αύξηση από το 32,2% που ήταν το 2008.

• Το 2015 στην ΕΕ-28, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόνο το 32,5% μεταξύ εκείνων που απασχολούνται στην κατασκευή υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και γνώσης.
• Πολλές γυναίκες εγκαταλείπουν τους κλάδους της επιστήμης, τεχνολογίας και μηχανικής λόγω του ότι είναι ανδροκρατούμενοι, και δεν προσφέρουν ισάξιες προοπτικές ανάπτυξης. Πιο πολλές γυναίκες εγκαταλείπουν τους τομείς της έρευνας (αφού έχουν ξεκινήσει) - 53% -  παρά άντρες - 31%.
• Παγκόσμια, ανάμεσα στις 20 μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρίες, μόνο το 11% των ανώτερων εκτελεστικών μελών είναι γυναίκες.

Χρήσιμες πληροφορίες
Η βελτίωση της θέσης των γυναικών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας έχει χαρακτηριστεί ως προτεραιότητα στις πολιτικές της ΕΕ ήδη από τη δεκαετία του 1990.
Η ΕΕ έχει αναπτύξει πολιτικές για την ενθάρρυνση των γυναικών να συμμετάσχουν στην επιστήμη και την τεχνολογία, την προώθηση της ίσης συμμετοχής των δύο φύλων στις επιτροπές αξιολόγησης διαφόρων προγραμμάτων και τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης σε ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης.
Πιο πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεδίωξε να διευρύνει το πεδίο της έρευνας, μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος «Έμφυλες Καινοτομίες», που επικεντρώνεται σε καινοτομίες που παράγονται σε επιστημονικά πεδία, στα οποία κυριαρχούν οι έμφυλες προκαταλήψεις.
Horizon 2020: αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Το φύλο αντιμετωπίζεται ως οριζόντιο ζήτημα, προκειμένου να διορθωθούν οι ανισορροπίες μεταξύ ανδρών-γυναικών σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση των έργων, καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και καινοτομίας.
Βραβείο της ΕΕ για τις Γυναίκες Innovators: ξεκίνησε το 2011 και απονέμεται σε γυναίκες επιχειρηματίες που οι ιδέες τους αποδείχθηκαν καινοτόμες στην αγορά, εμπνέοντας άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.
Σε Ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10/3/2015 αναφορικά με την  πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Σώμα εξέφρασε την βαθιά δυσαρέσκεια του για το συνεχιζόμενο μισθολογικό χάσμα.
Παράλληλα, το ΕΚ τονίζει ότι οι εργοδότες και τα συνδικαλιστικά κινήματα των κρατών μελών οφείλουν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν χρήσιμα και συγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης της εργασίας, τα οποία θα συμβάλουν στον προσδιορισμό τού τι αποτελεί εργασία ίσης αξίας, ώστε να εξασφαλισθεί ίση αμοιβή γυναικών και ανδρών.