skip to content
 
10-05-2023

Έσοδα της ΕΕ: επανεκκίνηση των οικονομικών της Ένωσης, επανεκκίνηση της Ευρώπης

• Η ανάγκη αποπληρωμής του χρέους του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ, από τους κύριους λόγους για την θέσπιση νέων ιδίων πόρων
• Η αξιόπιστη και ανθεκτική χρηματοδότηση του προϋπολογισμού χρειάζεται διαφοροποιημένο και διευρυμένο πεδίο εσόδων
• Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίσει ενισχυμένο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τους ιδίους πόρους

Εν αναμονή της πρότασης της Επιτροπής εντός του έτους, το ΕΚ αξιολογεί το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού και ζητά νέους ιδίους πόρους της ΕΕ.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Τετάρτη με 356 ψήφους έναντι 199 (65 αποχές), οι ευρωβουλευτές αξιολογούν την μέχρι στιγμής μεταρρυθμιστική διαδικασία στο πλαίσιο του «χάρτη πορείας για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων», λέγοντας ότι τα οικονομικά της ΕΕ διανύουν μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία η έλλειψη μεταρρυθμίσεων θα έχει ιδιαίτερα επιζήμιες συνέπειες για το μέλλον της ΕΕ, τις πολιτικές, τους στόχους της και την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων και των επενδυτών στην Ένωση.

Νέες προκλήσεις θέτουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ υπό σοβαρή πίεση

Οι ευρωβουλευτές είναι «ιδιαίτερα ανήσυχοι» για το γεγονός ότι τα ποσά που προκύπτουν από τους νέους ιδίους πόρους δεν θα είναι επαρκή για την κάλυψη όλων των αποπληρωμών και του κόστους δανεισμού «Next Generation EU», που εκτιμάται ότι θα είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 15 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2058.

Το οικονομικό και κοινωνικό σοκ της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο σοβαρός αντίκτυπος του πληθωρισμού στον προϋπολογισμό της ΕΕ και o αυξανόμενος παγκόσμιος αγώνας για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της κατασκευής τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, αποτελούν πρόσθετες προκλήσεις που υπογραμμίζουν την ανάγκη επαναξιολόγησης του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ.

Νέες ιδέες για πρόσθετες πηγές εσόδων

Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να αποπληρώσει το χρέος που προέκυψε στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις επενδύσεις και άλλα προγράμματα της Ένωσης, οι ευρωβουλευτές προτείνουν μια σειρά νέων πηγών εσόδων για τον προϋπολογισμό. Αυτές συμπεριλαμβανομένων ιδίους πόρους που βασίζονται στην εταιρική φορολογία, στον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, σε έναν νέο δίκαιο συνοριακού μηχανισμού προσαρμογής, σε έναν φόρο επί των κρυπτοστοιχείων, σε «πράσινους» ιδίους πόρους και σε εθνικές συνεισφορές βάσει στατιστικών στοιχείων.

Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει μια πρώτη δέσμη νέων ιδίων πόρων το 2021. Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να υποβάλει την επόμενη δέσμη προτάσεων το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από το τρίτο τρίμηνο του 2023.

Διασφάλιση της δημοσιονομικής νομιμότητας από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των πολιτών

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίσει ενισχυμένο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τους ιδίους πόρους για να διασφαλιστεί η προβολή, η νομιμότητα και η δημοκρατική λογοδοσία των δημόσιων οικονομικών της ΕΕ.

Δηλώσεις

Συνεισηγητής José Manuel Fernandes (ΕΛΚ, Πορτογαλία): «Χρειαζόμαστε νέους τρόπους χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της Ένωσης, οι οποίοι είναι φιλικοί προς το περιβάλλον και προωθούν τον θεμιτό και δίκαιο ανταγωνισμό, διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα και δεν επιβαρύνουν υπερβολικά τους φορολογούμενους. Αυτό το καλάθι των νέων ιδίων πόρων πρέπει να επαρκεί για την εξόφληση του χρέους της ΕΕ που προέκυψε από το Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς περικοπές των πολιτικών και των προγραμμάτων.» (Μαγνητοσκοπημένη ομιλία στην ολομέλεια.)

Συνεισηγήτρια Valérie Hayer (Renew, Γαλλία): «Από τον φόρο στα κρυπτονομίσματα μέχρι τον νέο δίκαιο συνοριακό μηχανισμό προσαρμογής, αυτή η έκθεση ανοίγει το δρόμο προς μια νέα Ευρώπη. Ήρθε η ώρα να ξεφύγουμε από την πεπατημένη. Απαιτούνται νέοι καινοτόμοι ίδιοι πόροι για την εξασφάλιση επαρκούς ποσού για την αποπληρωμή του κοινού δανεισμού για την ανάκαμψη, αλλά και για την πλήρη αξιοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη συμπλήρωση των πολιτικών μας.» (Μαγνητοσκοπημένη ομιλία στην ολομέλεια.)

Συνέντευξη Τύπου με τον Johan Van Overtveldt (Συντηρητικοί, Βέλγιο), πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τους συνεισηγητές για τους ιδίους πόρους της ΕΕ, José Manuel Fernandes (ΕΛΚ, Πορτογαλία), και Valérie Hayer (RENEW, Γαλλία) θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαΐου, ώρα 17:00 (ώρα Ελλάδας, περισσότερες πληροφορίες).

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει το σχέδιο ετήσιου προϋπολογισμού για το 2024 στα τέλη Μαΐου και να προτείνει επανεξέταση ή αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου τον Ιούνιο, καθώς και νέα δέσμη ροών εσόδων της ΕΕ εντός του 2023.

Σχετικές πληροφορίες

Το 2020, μαζί με τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027), τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν σε έναν νομικά δεσμευτικό χάρτη πορείας για την εισαγωγή νέων πηγών εσόδων της ΕΕ. Σε αυτή τη βάση, ο ίδιος πόρος που βασίζεται στα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών, που εισήχθη το 2021, ήταν η πρώτη νέα πηγή εσόδων της ΕΕ από το 1988. Στα τέλη του 2021, η Επιτροπή πρότεινε τρεις επιπλέον ιδίους πόρους, επί των οποίων το Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2022, αλλά τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εγκρίνει. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι, όπως συμφωνήθηκε στον χάρτη πορείας, θα προτείνει πακέτο νέων ιδίων πόρων φέτος, νωρίτερα από ό,τι ορίζεται στον χάρτη πορείας.

 

Σύνδεσμοι

Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι διαθέσιμο εδώ (10/05/2023)

Συνέντευξη Τύπου (10/05/2023) των Johan Van Overtveldt, προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμών και José Manuel Fernandes και Valérie Hayer, συνεισηγητών για τους ιδίους πόρους

Βίντεο της συζήτησης στην ολομέλεια (08/05/2023)

Δελτίο Τύπου του ΕΚ - «Υπό πίεση o προϋπολογισμός του 2024 λόγω της αποπληρωμής του σχεδίου ανάκαμψης» (10/05/2023)

Δελτίο Τύπου του ΕΚ - «Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν τη θέσπιση νέων πηγών εσόδων για την ΕΕ» (23.11.2022)

Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Σύστημα ιδίων πόρων της ΕΕ» (16.11.2022, στα αγγλικά)

Δελτίο Τύπου της Επιτροπής - «Η Επιτροπή προτείνει την επόμενη γενιά ιδίων πόρων της ΕΕ» (22.12.2021)

Χάρτης πορείας για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων

Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα έσοδα της Ένωσης

Πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους ιδίους πόρους

Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (ΠΔΠ και σχέδιο ανάκαμψης)