skip to content
 
09-06-2022

Να μην εγκριθεί το πολωνικό σχέδιο ανάκαμψης έως ότου εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις

•Το Κοινοβούλιο επικρίνει την Επιτροπή για το «πράσινο φως» στο σχέδιο της πολωνικής κυβέρνησης για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 35,4 δισ. ευρώ
•Tο Συμβούλιο να μην δώσει τελική έγκριση στο σχέδιο έως ότου εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις
•Ανάγκη για ισχυρούς μηχανισμούς παρακολούθησης και επαλήθευσης για κάθε βήμα της διαδικασίας  

 
   

Τα ορόσημα της Επιτροπής δεν επαρκούν, επεσήμανε το ΕΚ, τονίζοντας ότι η πλήρης συμμόρφωση με τις αξίες της ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη με 411 ψήφους υπέρ, 129 κατά και 31 αποχές, το Κοινοβούλιο εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την έγκριση από την Επιτροπή του σχεδίου 35,4 δισ. ευρώ της Πολωνίας στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ).

Οι ευρωβουλευτές επεσήμαναν εκ νέου τις υφιστάμενες και συνεχιζόμενες παραβιάσεις των αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, εκφράζοντας τη λύπη τους για το γεγονός ότι, λόγω των αποφάσεων της πολωνικής κυβέρνησης, η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμη φτάσει στον λαό της Πολωνίας.

Καμία εκταμίευση έως ότου διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το δίκαιο και τις αξίες της ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές τόνισαν εκ νέου ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), καθώς και η υπεροχή του δικαίου της ΕΕ, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως διαπραγματευτικά εργαλεία. Υπογράμμισαν ότι η συμμόρφωση με τις αξίες της ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στο Μηχανισμό, καθώς και ότι ο μηχανισμός αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου είναι πλήρως εφαρμόσιμος εν προκειμένω.

Κάλεσαν επίσης το Συμβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο της Πολωνίας μόνον αφού αυτή συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις του κανονισμού ΜΑΑ σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και την απάτη, αλλά και με όλες τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στον τομέα του κράτους δικαίου. Η Πολωνία πρέπει ακόμη να εφαρμόσει όλες τις σχετικές αποφάσεις του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ προτού μπορέσει να εγκριθεί το σχέδιό της. Οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν ότι οι βασικοί στόχοι που σχετίζονται με τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ πρέπει να εκπληρώνονται πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής.

Οι όροι της Επιτροπής δεν επαρκούν και θα χρειαστεί συνεπής παρακολούθηση

Η διάλυση του παράνομου πειθαρχικού τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου και η μεταφορά των καθηκόντων του σε άλλο τμήμα αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις της Επιτροπής. Για τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα άρτιο σύστημα επαλήθευσης και να οριστεί δοκιμαστική περίοδος, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των σχετικών προτύπων.

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν τη λύπη τους για το γεγονός ότι τα ζητήματα που αφορούν το παράνομο Συνταγματικό Δικαστήριο και το παράνομο Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο δεν εξετάζονται στα ορόσημα και ζητούν να κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει. Τέλος, υπενθυμίζουν ότι το κατά πόσον μια χώρα τηρεί ή όχι το κράτος δικαίου και η ορθή διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς, μεταξύ άλλων για να διασφαλίζεται η αποφυγή αναστροφών. Με βάση την εν λόγω παρακολούθηση και αξιολόγηση, η Επιτροπή πρέπει να σταματήσει την εκταμίευση κονδυλίων σε οποιοδήποτε σημείο του κύκλου του Μηχανισμού, ή θα πρέπει ακόμη και να τα ανακτήσει, αν χρειάζεται.

Σχετικές πληροφορίες

Το 2017 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία βάσει του άρθρου 7 για την αντιμετώπιση πιθανού κινδύνου παραβίασης των αξιών της ΕΕ στην Πολωνία. Έκτοτε, το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα από το Συμβούλιο να αναλάβει δράση και το 2020 προειδοποίησε για περαιτέρω οπισθοδρόμηση. Οι ευρωβουλευτές έχουν επανειλημμένα ζητήσει την ενεργοποίηση του μηχανισμού αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Πολωνία.

 

Σύνδεσμοι

 

Το κείμενο που εγκρίθηκε (09.06.2022)

Μαγνητοσκοπημένη συζήτηση στην ολομέλεια του ΕΚ (07.06.2022)

Οι αξίες της ΕΕ στην Πολωνία: Οι ευρωβουλευτές ολοκληρώνουν τη διερευνητική επίσκεψη στη Βαρσοβία (23.02.2022, στα αγγλικά)

Ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με την κρίση του κράτους δικαίου στην Πολωνία και την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ (21.10.2021)

Ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με τη διαπίστωση σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από την Πολωνία (17.09.2020)

Κράτος δικαίου στα κράτη μέλη: πώς μπορεί η ΕΕ να το προστατεύσει (ενημερωτικό γράφημα)

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2021 για το κράτος δικαίου — Κεφάλαιο για την Πολωνία

Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (κράτος δικαίου στην Πολωνία)