Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Úvodní stránka

EVROPSKÁ KOMISE, JAK SE VOLÍ…
 1. PŘEDSEDA EVROPSKÉ KOMISE
  1.   Předseda Evropské rady konzultuje s Evropským parlamentem možného kandidáta na funkci předsedy Evropské komise, s přihlédnutím k výsledku voleb do Evropského parlamentu.
  2.   Po konzultacích navrhne předseda Evropské rady kandidáta Evropské radě.
  3.   Evropská rada rozhodne o svém návrhu kandidáta kvalifikovanou většinou.
  4.   Evropský parlament volí předsedu Komise většinou hlasů všech svých členů (nejméně 376 hlasů)
  POVINNOSTI
  • Řídí Evropskou komisi, výkonný orgán EU.
  • Dává Komisi politické vedení
  • Svolává schůze sboru komisařů a předsedá jim
  • Vede práci Komise při provádění politik EU
 2. KANDIDÁTI NA KOMISAŘE A JEJICH PORTFOLIA
   

  Rada navrhne kandidáty na členy Komise po dohodě s novým předsedou Komise.

  Každému komisaři, po jednom z každé členské země, je předsedou Komise přidělena odpovědnost za specifickou oblast politik.

  Komise jako celek musí získat souhlas Evropského parlamentu.

 3. SLYŠENÍ

  Každého kandidáta hodnotí výbory Evropského parlamentu, které mají v působnosti jeho portfolio.

    1) Písemné odpovědi: kandidát na komisaře musí dodat písemné odpovědi na 5 otázek od poslanců.

  2) Tříhodinové slyšení před příslušnými výbory, přenášené na webu: Kandidát na začátku slyšení přednese maximálně 15minutovou úvodní řeč a poté odpovídá na otázky poslanců. .

  3) Hodnotící schůzka: Příslušné výbory musí během 24 hodin po slyšení dokončit hodnocení. Mohou požádat o doplňující písemné informace.  

  4) Zvláštní hodnotící zpráva o každém kandidátovi na komisaře je odeslána Konferenci předsedů výborů a Konferenci předsedů Evropského parlamentu, která, pokud se nerozhodne požadovat doplňující informace, a po výměně názorů, prohlásí slyšení za ukončené.

 4. HLASOVÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU O NOVÉ KOMISI

  Předseda Komise poté na plenárním zasedání Evropského parlamentu představí svůj tým (Komisi) a politické priority. Po rozpravě poslanci rozhodnou, většinou odevzdaných hlasů, jestli schválí pro nový sbor komisařů 5letý mandát.

 5. NOVÁ KOMISE

  Evropská komise může zahájit svůj 5letý mandát poté, co byla schválena Parlamentem a jmenována Evropskou radou.