Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Domovská stránka

EURÓPSKA KOMISIA, AKO SA VOLÍ…
 1. PREDSEDA EURÓPSKEJ KOMISIE
  1.   Prihliadajúc na výsledky európskych volieb, predseda Európskej rady konzultuje v Európskom parlamente o možnom kandidátovi na post predsedu Komisie.
  2.   Na základe týchto konzultácií predseda Európskej rady navrhne kandidáta Európskej rade.
  3.   Európska rada rozhoduje o kandidátovi kvalifikovanou väčšinou.
  4.   Európsky parlament volí predsedu Európskej komisie väčšinou svojich členov (minimálne 376).
  ÚLOHY
  • Riadi Európsku komisiu, ktorá je výkonným orgánom EÚ.
  • Poskytuje Komisii politické usmernenia.
  • Zvoláva stretnutia kolégia komisárov a predsedá im.
  • Riadi činnosť Komisie v oblasti implementácie európskych politík.
 2. NAVRHOVANIE KOMISÁROV A ICH PORTFÓLIÍ
   

  Rada po spoločnej dohode so zvoleným predsedom schvaľuje zoznam osôb, ktoré navrhuje vymenovať za členov Komisie.

  Predseda komisie prideľuje každému komisárovi zodpovednosť za určitú politickú oblasť.

  Parlament schvaľuje Komisiu ako celok.

 3. VYPOČUTIE NAVRHOVANÝCH KANDIDÁTOV

  Každý kandidát na komisára je posudzovaný parlamentnými výbormi zodpovednými za rezort, ktorý mu bol pridelený.

    1) Písomná časť konania: kandidát musí písomne odpovedať na 5 otázok od poslancov Parlamentu.

  2) Nasleduje trojhodinové vypočúvanie kandidáta v príslušných výboroch (vysielané cez internet). Kandidát prednesie otváraciu reč a následne odpovedá na otázky.

  3) Hodnotiace zasadnutie. Zodpovedný výbor musí vypracovať hodnotenie kandidáta do 24 hodín po jeho vypočutí. Výbor môže písomne požiadať o ďalšie informácie.  

  4) Jednotlivé výsledky vypočutí sú postúpené Konferencii predsedov výborov a Konferencii predsedov, ktoré vypracujú návrh uznesenia, o ktorom sa hlasuje na plenárnom zasadnutí.

 4. SCHVAĽOVACIE HLASOVANIE

  Predseda Komisie, zohľadňujúc výsledky vypočutí ako aj konzultácie s parlamentnými politickými skupinami, predstaví celé kolégium nominovaných členov Komisie a ich program na plenárnej schôdzi Parlamentu. Nasleduje rozprava, po ktorej poslanci rozhodnú väčšinou odovzdaných hlasov o vymenovaní Komisie ako celku.

 5. NOVÁ KOMISIA

  Na základe schválenia Parlamentom je Komisia menovaná Európskou radou a následne môže začať vykonávať svoje funkcie..