Vítejte

 
 

Slyšení dvou kandidátů z Bulharska a Rumunska navržených na komisaře

Očekává se, že dne 1. ledna 2007 vstoupí v platnost přístupová smlouva Bulharska a Rumunska, na jejímž základě tyto dvě země přistoupí k Evropské unii, která se tak rozroste na 27 členských států.

Jmenování dvou občanů Bulharska a Rumunska do Evropské komise bude významnou známkou jejich integrace do Evropské unie a bude představovat začátek plného zapojení těchto dvou nových členských států do rozhodovacího procesu na úrovni EU.

Za účelem větší transparentnosti nominací a pro zvýšení legitimity jmenování dvou nových komisařů uspořádá Evropský parlament slyšení s nominovanými komisaři, po nichž bude ve formálním hlasování jejich jmenování schvalovat.

Tato slyšení by se měla konat na konci listopadu 2006. Stávajících 732 poslanců Evropského parlamentu a 53 poslanců z národních parlamentů přistupujících zemí, kteří získali status pozorovatelů v Evropském parlamentu, dostane příležitost prověřit kvalifikaci kandidátů. V rámci přípravy na slyšení by oba kandidáti měli odpovědět na otázky uvedené v písemném dotazníku.

Na základě výsledku slyšení přistoupí Evropský parlament k formálnímu hlasování o schválení nominovaných komisařů. Rada formálně jmenuje nové komisaře až po formálním schválení ze strany Parlamentu.

Další informace o jednotlivých nominovaných komisařích, o slyšeních a obecně o postupu jmenování získáte kliknutím na odpovídající položky menu v levé části této stránky.


Informace o jednotlivých jazykových verzích této webové stránky:
Tato webová stránka je k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie a v bulharštině a rumunštině. Odkaz na příslušné jazykové verze najdete na této stránce vpravo nahoře v menu Europarl:


lv_header

Jestliže stránka není k dispozici ve zvoleném jazyce, její obsah bude uveden v angličtině.