Velkommen

 
 

Høringer af de to indstillede kommissærer fra Bulgarien og Rumænien

Den 1. januar 2007 forventes tiltrædelsestraktaten med Bulgarien og Rumænien at træde i kraft, hvormed disse to lande vil tiltræde Den Europæiske Union og bringe antallet af medlemsstater op på 27.

Udnævnelsen af en statsborger fra hhv. Bulgarien og Rumænien til medlem af Europa-Kommissionen vil være et vigtigt tegn på deres integration i Den Europæiske Union og markere begyndelsen på disse to nye medlemsstaters fulde deltagelse i beslutningsprocessen på EU-plan.

For at øge gennemskueligheden i forbindelse med indstillingerne og give udnævnelserne af de to nye kommissærer større legitimitet afholder Europa-Parlamentet en høring med de to indstillede kommissærer efterfulgt af en formel afstemning om godkendelse.

Høringerne finder sted ultimo november 2006. De nuværende 732 medlemmer af Europa-Parlamentet og de 53 medlemmer af tiltrædelseslandenes nationale parlamenter, som har observatørstatus i Europa-Parlamentet, vil få lejlighed til at teste kandidaternes kvalifikationer. Som forberedelse til høringerne skal de to kandidater hver udfylde et spørgeskema.

På grundlag af resultatet af høringerne foretager Europa-Parlamentet en formel afstemning om godkendelse. Først efter Parlamentets formelle godkendelse udnævner Rådet formelt de nye kommissærer.

For nærmere oplysninger om den enkelte indstillede kommissær, høringerne og proceduren generelt: klik på det respektive menupunkt til venstre på denne side.


Vedrørende sprogudgaverne af denne webside:
Denne side er tilgængelig på alle Den Europæiske Unions officielle sprog og på bulgarsk og rumænsk. Linket til den respektive sprogudgave kan findes i menuen øverst til højre:


lv_header

Hvis en side ikke findes på det sprog, der vælges, vises dens indhold på engelsk.