Ievads

 
 

Bulgārijas un Rumānijas izvirzīto komisāra amata kandidātu uzklausīšana

Ir paredzēts, ka 2007. gada 1. janvārī stāsies spēkā Līgums par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai un līdz ar to šīs valstis kļūs par Eiropas Savienības dalībvalstīm, to kopējam skaitam pieaugot līdz 27.

Divu Bulgārijas un Rumānijas pilsoņu iecelšana par Eiropas Komisijas komisāriem ir būtisks solis šo valstu ceļā uz integrāciju Eiropas Savienībā un tas iezīmēs šo divu jauno dalībvalstu pilnas līdzdalības sākumu Eiropas līmeņa lēmumu pieņemšanas procesā.

Lai procedūra kļūtu pārskatāmāka un palielinātos divu jauno komisāru iecelšanas leģitimitāte, Eiropas Parlaments rīkos izvirzīto kandidātu uzklausīšanu pēc kuras notiks oficiālā balsošana.

Uzklausīšana notiks 2006. gada novembra beigās. Pašreizējiem 732 Eiropas Parlamenta deputātiem un 53 to valstu deputātiem, kuras gatavojas pievienoties un kuriem Eiropas Parlamentā ir piešķirts novērotāja statuss, būs iespēja vērtēt kandidātu atbilstību šā amata pienākumu veikšanai. Gatavojoties uzklausīšanai, katram kandidātam ir jāsniedz atbildes uz rakstiskiem jautājumiem.

Pamatojoties uz uzklausīšanas rezultātiem, Eiropas Parlamentā notiks oficiālā balsošana. Tikai pēc šā Parlamenta balsojuma Padome oficiāli iecels jaunos komisārus.

Lai iegūtu sīkākas ziņas par katru no izvirzītajiem komisāra amata kandidātiem, par viņu uzklausīšanu un par procedūru kopumā, klikšķiniet uz attiecīgā izvēlnes punkta šīs lapas kreisajā pusē.


Informācija par šīs vietnes versijām citās valodās:
Šajā vietnē ievietotie teksti ir pieejami visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, kā arī Bulgāru un Rumāņu valodā. Saites uz teksta versijām citās valodās atrodas lapas augšpusē labajā stūrī Europarl izvēlnē:


lv_header

Ja lapa nebūs pieejama izvēlētajā valodā, tiks parādīta tās versija angļu valodā.