Welkom

 
 

Hoorzittingen met door Bulgarije en Roemenië voorgedragen kandidaten voor de post van commissaris

Op 1 januari 2007 treedt volgens plan het toetredingsverdrag met Bulgarije en Roemenië in werking en worden deze landen lid van de Europese Unie, wat het aantal lidstaten op 27 brengt.

De benoeming van een Bulgaar en een Roemeen tot lid van de Europese Commissie wordt een belangrijk signaal voor de integratie van deze landen in de Europese Unie en betekent ook de start van de volwaardige deelname van deze twee nieuwe lidstaten aan de besluitvorming op Europees niveau.

Om de transparantie bij de voordrachten te vergroten en de benoeming van de twee nieuwe commissarissen een grotere legitimiteit te bezorgen organiseert het Europees Parlement een hoorzitting met de voorgedragen commissarissen en volgt er daarna een formele stemming om de voordrachten te bevestigen.

De hoorzittingen worden eind november 2006 gehouden. De huidige 732 leden van het Europees Parlement en de 53 leden van de nationale parlementen van de toetredende landen die de status van waarnemer in het Europees Parlement hebben, zullen de kwalificaties van de kandidaten bij die gelegenheid kunnen beoordelen. Ter voorbereiding van de hoorzittingen moet elke kandidaat een schriftelijke vragenlijst beantwoorden.

Op basis van het resultaat van de hoorzittingen houdt het Europees Parlement een stemming om de voordrachten formeel goed te keuren. Pas na de formele goedkeuring door het Europees Parlement worden de nieuwe commissarissen formeel door de Raad benoemd.

Klik voor meer informatie over de voorgedragen kandidaat-commissarissen, de hoorzittingen en de procedure in het algemeen op de respectieve items in het menu aan de linkerkant van deze pagina.


Informatie over de verschillende taalversies van deze website:
Deze site is beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie, alsmede in het Bulgaars en het Roemeens . De link naar de gewenste taalversie vindt u bovenaan rechts in het Europarl-menu:
 

lv_header

Indien een pagina niet beschikbaar is in de gekozen taal, wordt de Engelse versie getoond.