Witamy

 
 

Przesłuchania dwóch desygnowanych komisarzy z Bułgarii i Rumunii

1 stycznia 2007 r. wejdzie w życie Traktat Akcesyjny Bułgarii i Rumunii przystępujących do Unii Europejskiej. Tym samym liczba państw członkowskich UE wzrośnie do 27.

Mianowanie dwóch obywateli Bułgarii i Rumunii na stanowiska komisarzy w Komisji Europejskiej będzie wyraźnym sygnałem integracji z Unią Europejską i zapoczątkuje pełne uczestnictwo tych dwóch nowych państw członkowskich w procesie decyzyjnym na szczeblu europejskim.

W celu poprawienia przejrzystości procesu mianowania i zwiększenia zasadności wyboru dwóch nowych komisarzy, Parlament Europejski przeprowadzi przesłuchania z udziałem desygnowanych komisarzy, a następnie przystąpi do ich zatwierdzenia w drodze formalnego głosowania.

Przesłuchania powinny się odbyć pod koniec listopada 2006 r. 732 obecnych posłów do Parlamentu Europejskiego oraz 53 członków parlamentów krajowych państw przystępujących do Unii, którym przyznano status obserwatorów w PE, będzie miało możliwość zweryfikowania kwalifikacji kandydatów. W ramach przygotowania do przesłuchań każdy kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na pytania pisemne.

W oparciu o wyniki przesłuchań Parlament Europejski przystąpi do formalnego głosowania nad zatwierdzeniem kandydatów. Dopiero po oficjalnym zatwierdzeniu przez Parlament Rada formalnie mianuje nowych komisarzy.

Szczegółowe informacje o desygnowanych komisarzach, przesłuchaniach i procedurach znajdą Państwo w menu znajdującym się po lewej stronie.


Informacja na temat wersji językowych powyższej strony internetowej:
Powyższa strona jest dostępna we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, a także w języku bułgarskim i rumuńskim. Link do poszczególnych wersji językowych znajduje się w prawym górnym rogu strony:


lv_header

Jeżeli strona jest niedostępna w wybranym języku, zostanie wyświetlona w języku angielskim.