Bine aţi venit

 
 

Audierile celor doi comisari desemnaţi de către Bulgaria şi România

La 1 ianuarie 2007 se aşteaptă intrarea în vigoare a Tratatului de aderare a Bulgariei şi a României. Cele două ţări vor intra în Uniunea Europeană, numărul statelor membre crescând astfel la 27.

Numirea a câte unui reprezentant din Bulgaria şi România în cadrul Comisiei Europene va constitui un semn important al integrării acestora în Uniunea Europeană şi va marca începutul participării depline a celor două noi state membre la procesul decizional european.

Pentru o mai mare transparenţă a numirilor şi pentru a da mai multă legitimitate desemnării celor doi comisari, Parlamentul European va organiza o audiere a comisarilor desemnaţi, urmată de un vot oficial.

Audierile ar trebui să aibă loc la sfârşitul lunii noiembrie 2006. Cei 732 de deputaţi în Parlamentul European şi cei 53 de membri ai parlamentelor naţionale din cele două ţări aderente, cărora li s-a acordat statutul de observatori în Parlamentul European, vor avea posibilitatea să testeze calificările candidaţilor. În pregătirea audierilor, fiecare candidat trebuie să completeze un chestionar scris.

Pe baza rezultatelor audierilor, Parlamentul European va supune la vot numirea comisarilor. Consiliul îi va numi în mod oficial pe noii comisari numai după acordul oficial al Parlamentului.

Pentru mai multe informaţii privind comisarii desemnaţi, audierile şi procedura în general, vă rugăm să accesaţi rubricile corespunzătoare din partea stângă a paginii.


Informaţii privind versiunile lingvistice ale acestui site :
Acest site este disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, inclusiv în română şi bulgară. Legătura către fiecare versiune lingvistică se află în colţul din dreapta sus, în meniul Europarl:


lv_header

În cazul în care o pagină nu este disponibilă în limba selectată, conţinutul acesteia va apărea în limba engleză.