Úvod

 
 

Vypočutia dvoch dezignovaných členov Komisie z Bulharska a Rumunska

1. januára 2007 by mala vstúpiť do platnosti zmluva o pristúpení Bulharska a Rumunska a tieto krajiny sa začlenia do Európskej únie, čím sa počet členských štátov zvýši na 27.

Vymenovanie dvoch štátnych príslušníkov Bulharska a Rumunska do Európskej komisie bude významným signálom ich začlenenia do Európskej únie a bude znamenať začiatok plnej účasti týchto dvoch členských štátov na rozhodovacom procese na európskej úrovni.

Európsky parlament uskutoční vypočutie dezignovaných členov Komisie, po ktorom bude nasledovať formálne hlasovanie o schválení s cieľom zvýšiť transparentnosť nominácií a dodať väčšiu legitímnosť vymenovaniu dvoch nových členov Komisie.

Vypočutia by sa mali uskutočniť na konci novembra 2006. Súčasných 732 poslancov Európskeho parlamentu a 53 poslancov národných parlamentov pristupujúcich krajín, ktorí získali štatút pozorovateľov v Európskom parlamente, bude mať príležitosť preveriť kvalifikácie kandidátov. Pri príprave na vypočutie boli obaja kandidáti požiadaní o odpovede na otázky v písomnom dotazníku.

Na základe vypočutia pristúpi Európsky parlament k formálnemu hlasovaniu o schválení. Rada formálne vymenuje nových členov Komisie až po oficiálnom schválení Parlamentom.

Podrobnejšie informácie o oboch dezignovaných členoch Komisie, vypočutiach a celom postupe všeobecne získate po kliknutí na príslušnú položku ponuky na ľavej strane tejto stránky.


Informácia o jazykových verziách tejto webovej stránky:
Táto stránka je dostupná vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie, v bulharčine a rumunčine. Prepojenie na príslušnú jazykovú verziu sa nachádza v pravej hornej časti stránky v ponuke Europarl:


lv_header

Ak stránka nie je dostupná v zvolenom jazyku, jej obsah je v angličtine.