Dobrodošli

 
 

Predstavitve kandidatov za komisarje iz Bolgarije in Romunije

Pogodba o pristopu Bolgarije in Romunije bo začela veljati 1. januarja 2007, ko se bosta ti dve državi pridružili Evropski uniji, s čimer se bo število držav članic povečalo na 27.

Imenovanje dveh državljanov iz Bolgarije in Romunije v Evropsko komisijo predstavlja pomemben znak integracije teh dveh novih držav članic v Evropsko unijo in začetek njune polne udeležbe pri postopkih sprejemanja odločitev na evropski ravni.

Da bi povečali preglednost kandidatur in imenovanju novih komisarjev dodali več legitimnosti, bo Evropski parlament izvedel predstavitev kandidatov za komisarje, čemur bo sledila formalna potrditev z glasovanjem.

Predstavitvi bosta potekali konec novembra 2006. 732 sedanjih poslancev Evropskega parlamenta in 53 poslancev nacionalnih parlamentov držav pristopnic, ki jim je bil podeljen status opazovalca v Evropskem parlamentu, bo imelo priložnost preveriti usposobljenost kandidatov. Med pripravo predstavitev so vsakega kandidata zaprosili, da izpolni pisni vprašalnik.

Na podlagi teh predstavitev bo Evropski parlament formalno glasoval o potrditvi. Svet bo uradno imenoval nove komisarje šele po formalni potrditvi Parlamenta.

Za natančnejše informacije o posameznih kandidatih za komisarje, predstavitvah in postopku na splošno kliknite na povezave v kazalu na levi strani.


Informacije o jezikovnih različicah na tej spletni strani:
Stran je na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije ter v bolgarskem in romunskem jeziku. Povezavo do ustrezne jezikovne različice najdete v zgornjem desnem kotu strani v meniju Europarl:


lv_header

Če izbrane jezikovne različice ni na voljo, bo vsebina strani prikazana v angleškem jeziku.