Начална страница

 
 

Изслушване на кандидата за член на Комисията от Кипър

Вследствие назначаването му за министър на външните работи на Кипър, на 28 февруари 2008 г. г-н Маркос Киприану подаде оставка като член на Европейската комисия, отговарящ по въпросите на здравеопазването,

Кипърското правителство уведоми за своето намерение да представи кандидатурата на г-жа Андрула Василиу като нов член на Комисията. На 29 февруари 2008 г. Съветът на Европейския съюз, следвайки писмена процедура, реши да назначи г-жа Василиу за член на Европейската комисия, считано от 3 март 2008 г. до края на мандата на настоящия състав на Комисията – 31 октомври 2009 г.

Председателят на Европейската комисия изрази своето съгласие с това назначение, както и желанието си да предостави ресора по въпросите на здравеопазването на г-жа Василиу.

В съответствие с Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията, двете институции се договориха, че г-жа Василиу ще се яви своевременно на изслушване пред Парламента, при пълно спазване на прерогативите на институциите.

В съответствие със стремежа си към по-голяма прозрачност при назначенията и придаване на повече легитимност на новите членове на Комисията, Европейският парламент ще изслуша г-жа Василиу на 1 април 2008 г. С оглед подготовката на изслушването от г-жа Василиу се изисква да попълни писмен въпросник. Въз основа на резултатите от изслушването Европейският парламент ще пристъпи към официално гласуване в пленарно заседание.

За повече подробности относно г-жа Василиу, самото изслушване и процедурата като цяло, моля кликнете на съответното меню от лявата страна на тази страница.


Информация относно езиковите версии, на които е достъпен този уебсайт:
Този сайт е достъпен на всички официални езици на Европейския съюз. Връзката към съответната езикова версия се намира в езиковото меню в горната дясна страна на страницата:


lv_header

В случай, че не съществува избраната езикова версия, съдържанието на страницата ще бъде показано на английски език.