Vítejte

 
 

Slyšení designované komisařky z Kypru

Poté, co byl jmenován ministrem zahraničních věcí Kypru, rezignoval pan Markos Kyprianou dne 28. února 2008 na svou funkci člena Evropské komise odpovědného pro zdraví.

Kyperská vláda oznámila, že má v úmyslu designovat jako novou komisařku paní Androulu Vassiliou. Dne 29. února 2008 rozhodla Rada Evropské unie písemným postupem o jmenování paní Vassiliou členkou Evropské komise ode dne 3. března 2008 do konce funkčního období stávající Komise, tj. do 31. října 2009.

Předseda Evropské komise s touto designací souhlasil a rád by přidělil paní Vassiliou portfolio zdraví.

V souladu s rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí bylo dohodnuto, že paní Vassiliou plně vyhoví výsadám jednotlivých orgánů a urychleně předstoupí před Parlament.

Ve snaze o zvýšení transparentnosti nominací a posílení legitimity jmenování nových komisařů uskuteční Evropský parlament slyšení s paní Vassiliou dne 1. dubna 2008. V rámci přípravy slyšení je paní Vassiliou požádána, aby zodpověděla písemný dotazník. Na základě výsledku slyšení Evropský parlament přistoupí k formálnímu hlasování v plénu.

Pokud vás zajímají podrobnosti o paní Vassiliou, slyšení a o celém postupu obecně, klikněte prosím na příslušné položky v menu po levé straně této stránky.


Informace o jednotlivých jazykových verzích této webové stránky:
Tato stránka je k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie. Odkaz na příslušnou jazykovou verzi naleznete na této stránce vpravo nahoře v menu Europarl:


lv_header

Pokud není stránka ve zvoleném jazyku k dispozici, bude zobrazena v angličtině.