Velkommen

 
 

Høring af den indstillede kommissær fra Cypern

Efter sin udnævnelse til Cyperns udenrigsminister indgav Markos Kyprianou den 28. februar 2008 sin afskedsbegæring som medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for sundhed.

Den cypriotiske regering gav meddelelse om, at den agtede at udnævne Androula Vassiliou som ny kommissær. Den 29. februar 2008 besluttede Rådet for den Europæiske Union ved skriftlig procedure at udnævne Vassiliou til medlem af Europa-Kommissionen fra den 3. marts 2008 til udløbet af den siddende Kommissions mandat den 31. oktober 2009.

Kommissionens formand gav udtryk for sin godkendelse af indstillingen og sit ønske om at overdrage Vassiliou ansvaret for sundhed.

På grundlag af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen aftaltes det, at Vassiliou skulle give møde i Parlamentet uden ophold og under overholdelse af institutionernes beføjelser.

I overensstemmelse med sit ønske om at fremme gennemsigtigheden i udnævnelserne og for at give udpegelsen af nye kommissærer større legitimitet vil Europa-Parlamentet afholde en høring med Vassiliou den 1. april 2008. Som forberedelse til høringen anmodes hun om at udfylde et skriftligt spørgeskema. På grundlag af høringens resultat afholder Europa-Parlamentet en formel afstemning på sit plenarmøde.

For nærmere oplysninger om Vassiliou, høringen og proceduren generelt: klik på det respektive menupunkt til venstre på denne side.


Vedrørende sprogudgaverne af denne webside:
Denne side er tilgængelig på alle Den Europæiske Unions officielle sprog. Linket til den respektive sprogudgave kan findes i menuen øverst til højre:


lv_header

Hvis en side ikke findes på det sprog, der vælges, vises dens indhold på engelsk.