Καλώς ήλθατε

 
 

Ακρόαση της ορισθείσας Επιτρόπου από την Κύπρο

Ύστερα από την τοποθέτησή του στο αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών της κυπριακής κυβέρνησης, ο κ. Μάρκος Κυπριανού υπέβαλε την παραίτησή του ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αρμοδιότητα σε θέματα Υγείας στις 28 Φεβρουαρίου 2008.

Η κυπριακή κυβέρνηση γνωστοποίησε την πρόθεσή της να ορίσει ως νέα Επίτροπο την κ. Ανδρούλα Βασιλείου. Στις 29 Φεβρουαρίου 2008, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε με γραπτή διαδικασία να διορίσει την κ. Βασιλείου μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις 3 Μαρτίου 2008 έως τη λήξη της θητείας της παρούσας Επιτροπής στις 31 Οκτωβρίου 2009.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε τη συμφωνία του με τον ορισμό αυτό και την επιθυμία του να αναθέσει το χαρτοφυλάκιο "Υγεία" στην κ. Βασιλείου.

Κατ εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής, συμφωνήθηκε να εμφανισθεί η κ. Βασιλείου ενώπιον του Κοινοβουλίου το συντομότερο δυνατόν και σε πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης με τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων.

Διαπνεόμενο από τη βούληση να ενισχυθεί η διαφάνεια των ορισμών και να δοθεί μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση στους διορισμούς των νέων Επιτρόπων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πραγματοποιήσει ακρόαση της κ. Βασιλείου την 1η Απριλίου 2008. Για να προετοιμαστεί η ακρόαση, η κ. Βασιλείου καλείται να απαντήσει σε ένα γραπτό ερωτηματολόγιο. Βάσει του αποτελέσματος της ακρόασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προχωρήσει σε επίσημη ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την κ. Βασιλείου, την ακρόαση και τη διαδικασία εν γένει, επιλέξτε τα αντίστοιχα στοιχεία του μενού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά αυτής της σελίδας.


Πληροφορίες σχετικά με τις γλωσσικές εκδόσεις της παρούσας ιστοθέσης:
Η παρούσα ιστοθέση διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σύνδεσμος προς κάθε γλωσσική έκδοση βρίσκεται στο επάνω δεξιό μέρος της σελίδας στο μενού Europarl:


lv_header

Εάν κάποια σελίδα δεν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα που έχει επιλεγεί, το περιεχόμενό της θα παρουσιάζεται στα αγγλικά.