Ievads

 
 

Kipras izvirzītās komisāres uzklausīšana

Markos Kyprianou pēc iecelšanas par Kipras Ārlietu ministru 2008. gada 28. februārī iesniedza iesniegumu par atkāpšanos no Eiropas Veselības Komisāra amata.

Kipras valdība informēja par nodomu izvirzīt Androula Vassiliou par jauno komisāri. 2008. gada 29. februārī Eiropas Savienības Padome nolēma ar rakstisku procedūru iecelt A. Vassiliou par Eiropas Komisāri no 2008. gada 3. marta līdz pašreizējo komisāru pilnvaru beigu termiņam 2009. gada 31. oktobrī.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs izteica atbalstu šai iecelšanai un pauda vēlmi A. Vassiliou uzticēt veselības jomu.

Saskaņā ar Pamatnolīgumu par attiecībām starp Eiropas Parlamentu un Komisiju ir nolemts, ka A. Vassiliou, pilnībā ievērojot iestāžu prerogatīvas, nekavējoties ir jāierodas Parlamentā.

Atbilstīgi vēlmei uzlabot amatā iecelšanas pārskatāmību un palielināt jauno komisāru izvirzīšanas leģitimitāti Eiropas Parlaments uzklausīs A. Vassiliou 2008. gada 1. aprīlī. Gatavojoties uzklausīšanai, A. Vassiliou ir jāsniedz atbildes uz rakstiskiem jautājumiem. Pamatojoties uz uzklausīšanas rezultātiem, Eiropas Parlamenta plenārsēdē notiks oficiālā balsošana.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par A. Vassiliou, par viņas uzklausīšanu un procedūru kopumā, klikšķiniet uz attiecīgā izvēlnes punkta šīs lapas kreisajā pusē.


Informācija par šīs vietnes versijām citās valodās:
Šajā vietnē ievietotie teksti ir pieejami visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Saites uz teksta versijām citās valodās atrodas lapas augšpusē labajā stūrī Europarl izvēlnē:


lv_header

Ja kāda lapa nebūs pieejama izvēlētajā valodā, tiks parādīts teksts angļu valodā.