Welkom

 
 

Hoorzitting met de kandidaat-Commissaris van Cyprus

Na zijn benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken van Cyprus diende de heer Markos Kyprianou op 28 februari 2008 zijn ontslag in als lid van de Europese Commissie. Hij was verantwoordelijk voor gezondheid.

De Cypriotische regering gaf te kennen dat zij mevrouw Androula Vassiliou wilde voordragen als nieuwe commissaris. Op 29 februari 2008 besloot de Raad van de Europese Unie via de schriftelijke procedure om mevrouw Vassiliou te benoemen tot lid van de Europese Commissie vanaf 3 maart 2008 tot het einde van de ambtstermijn van de huidige Commissie, 31 oktober 2009.

De voorzitter van de Europese Commissie verleende zijn goedkeuring aan deze voordracht en drukte de wens uit om mevrouw Vassiliou de portefeuille 'Gezondheid' toe te kennen.

In overeenstemming met het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie werd afgesproken dat mevrouw Vassiliou onverwijld en met volledige eerbiediging van de prerogatieven van de instellingen voor het Parlement zou verschijnen.

Teneinde de transparantie van de benoemingen te verhogen en de aanstellingen van de nieuwe commissarissen een grotere legitimiteit te bezorgen, zal het Europees Parlement een hoorzitting houden met mevrouw Vassiliou op 1 april 2008. Om de hoorzitting voor te bereiden, wordt mevrouw Vassiliou verzocht om te antwoorden op een schriftelijke vragenlijst. Op basis van het resultaat van de hoorzitting zal het Europees Parlement overgaan tot de formele stemming in de plenaire vergadering.

Klik voor meer informatie over mevrouw Vassiliou, de hoorzittingen en de procedure in het algemeen op de respectieve items in het menu aan de linkerkant van deze pagina.


Informatie over de verschillende taalversies van deze website:
Deze site is beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie. De link naar de gewenste taalversie vindt u bovenaan rechts in het Europarl-menu:


lv_header

Indien een pagina niet beschikbaar is in de gekozen taal, wordt de Engelse versie getoond.