Witamy

 
 

Przesłuchanie desygnowanej komisarz z Cypru

W następstwie mianowania na stanowisko ministra spraw zagranicznych w rządzie Republiki Cypryjskiej Markos Kyprianou złożył w dniu 28 lutego 2008 r. rezygnację ze stanowiska członka Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za ochronę zdrowia.

Cypryjski rząd powiadomił o zamiarze desygnowania Androuli Vassiliou na nową komisarz. W dniu 29 lutego 2008 r. Rada Unii Europejskiej podjęła w drodze procedury pisemnej decyzję o mianowaniu A. Vassiliou na członka Komisji Europejskiej od dnia 3 marca 2008 r. do końca bieżącej kadencji Komisji, tj. do dnia 31 października 2009 r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej wyraził zgodę na rzeczoną nominację i chęć przydzielenia A. Vassiliou „teki zdrowia”.

Zgodnie z porozumieniem ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją uzgodniono, że A. Vassiliou stanie przed Parlamentem Europejskim bezzwłocznie i przy pełnym poszanowaniu uprawnień instytucji.

Trwając przy swoim pragnieniu zwiększenia przejrzystości nominacji oraz nadania nominacjom nowych komisarzy większej prawomocności, Parlament Europejski przeprowadzi przesłuchanie A. Vassiliou w dniu 1 kwietnia 2008 r. W ramach przygotowań do przesłuchania A. Vassiliou proszona jest o udzielenie odpowiedzi na pytania pisemne. W oparciu o wyniki przesłuchania Parlament Europejski przystąpi do formalnego głosowania na posiedzeniu plenarnym.

Szczegółowe informacje o A. Vassiliou, przesłuchaniu i ogólnie o procedurze znajdują się w poszczególnych menu znajdujących się z lewej części strony.


Informacja na temat wersji językowych powyższej strony internetowej:
Powyższa strona jest dostępna we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Link do poszczególnych wersji językowych znajduje się w prawym górnym rogu strony Europarl:


lv_header

Jeżeli strona nie jest dostępna w żądanej wersji językowej, jej treść zostanie wyświetlona w języku angielskim.