Bine aţi venit

 
 

Audierea noului comisar desemnat de către Cipru

În urma numirii sale ca Ministru de Externe al Ciprului, dl Markos Kyprianou şi-a depus demisia din funcţia de membru al Comisiei Europene, responsabil cu sănătatea, la 28 februarie 2008.

Guvernul cipriot şi-a notificat intenţia de a o desemna pe dna Androula Vassiliou în calitate de nou comisar. La 29 februarie 2008, Consiliul Uniunii Europene a decis prin procedură scrisă numirea dnei Vassiliou în calitate de membră a Comisiei Europene, începând cu 3 martie 2008 şi până la sfârşitul mandatului în curs al Comisiei, la 31 octombrie 2009.

Preşedintele Comisiei Europene şi-a dat acordul cu privire la această numire şi şi-a manifestat dorinţa de a atribui dnei dnei Vassilioi portofoliul „Sănătatea”.

În conformitate cu Acordul-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisie, s-a stabilit ca dna Vassiliou să se înfăţişeze în faţa Parlamentului de îndată şi cu deplina respectare a prerogativelor instituţiilor.

În dorinţa de a spori transparenţa numirilor şi de a acorda mai multă legitimitate desemnării noilor comisari, Parlamentul European va organiza o audiere a dnei Vassiliou, la 1 aprilie 2008. Pentru a pregăti audierea, dna Vassiliou trebuie să răspundă la un chestionar scris. Pe baza rezultatelor audierii, Parlamentul European va supune la vot numirea în cadrul şedinţei plenare.

Pentru mai multe informaţii referitoare la dna Vassiliou, audiere şi procedura în general, vă rugăm să accesaţi rubricile corespunzătoare din partea stângă a paginii.


Informaţii privind versiunile lingvistice ale acestui site:
Acest site este disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Legătura către fiecare versiune lingvistică se află în colţul din dreapta sus, din meniul Europarl:


lv_header

În cazul în care o pagină nu este disponibilă în limba selectată, conţinutul acesteia va apărea în limba engleză.