Vitajte

 
 

Vypočutie dezignovanej komisárky z Cypru

Pán Markos Kyprianou po svojom vymenovaní za ministra zahraničných vecí Cypru podal dňa 28. februára rezignáciu z funkcie člena Európskej komisie zodpovedného za zdravie.

Cyperská vláda oznámila svoj zámer dezignovať na novú komisárku pani Androulu Vassiliouovú. Dňa 29. februára 2008 Rada Európskej únie rozhodla písomným postupom o menovaní pani Vassiliouovej za členku Európskej komisie od 3. marca 2008 do konca súčasného funkčného obdobia, do 31. októbra 2009.

Predseda Európskej komisie vyjadril súhlas s touto dezignáciou a zámer prideliť pani Vassiliouovej rezort zdravia.

V súlade s rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou pani Vassiliouová predstúpi pred Parlament bezodkladne a pri plnom dodržaní výsadných práv inštitúcií.

Európsky parlament v súlade s jeho zámerom zvýšiť transparentnosť nominácií a posilniť legitimitu menovania nových komisárov usporiada vypočutie pani Vassiliouovej dňa 1. apríla 2008. V rámci prípravy vypočutia bola pani Vassiliouová vyzvaná, aby odpovedala na písomný dotazník. Na základe výsledku vypočutia Európsky parlament pristúpi k formálnemu hlasovaniu v pléne.

Ďalšie podrobnosti o pani Vassiliouovej, vypočutí a postupe vo všeobecnosti získate kliknutím na príslušné odkazy na ľavej strane tejto stránky.


Informácia o jazykových verziách tejto webovej stránky:
Táto stránka je dostupná vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Prepojenie na príslušnú jazykovú verziu sa nachádza v pravej hornej časti stránky v ponuke Europarl:


lv_header

Ak stránka nie je dostupná v zvolenom jazyku, jej obsah je v angličtine.