Välkommen

 
 

Utfrågning av den utnämnda kommissionären från Cypern

Efter att ha utnämnts till Cyperns utrikesminister lämnade Markos Kyprianou den 28 februari 2008 in sin avskedsansökan som ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för hälsa.

Cyperns regering meddelade att den ville utse Androula Vassiliou som ny kommissionär. Den 29 februari 2008 beslöt Europeiska unionens råd genom ett skriftligt förfarande att utse Androula Vassiliou som ledamot av Europeiska kommissionen från den 3 mars 2008 till den 31 oktober 2009, dvs. det datum då den nuvarande kommissionärens mandatperiod löper ut.

Europeiska kommissionens ordförande samtyckte till utnämningen och meddelade att han ville ge Vassiliou ansvarsområdet ”hälsa”.

I enlighet med ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen enades man om att Androula Vassiliou så snart som möjligt och med full respekt för institutionernas ansvarsområden skulle presenteras för parlamentet.

För att öka insynen i hur kommissionens ledamöter utses och ge tillsättningen av den nya ledamoten mer legitimitet kommer Europaparlamentet att hålla en utfrågning med Androula Vassiliou den 1 april 2008. Hon ska dessförinnan besvara ett antal skriftliga frågor. Resultatet av utfrågningen kommer att ligga till grund för Europaparlamentets formella omröstning i kammaren.

Mer information om Androula Vassiliou, utfrågningarna och tillsättningsförfarandet i allmänhet hittar du via menyn till vänster.


Information om språkversionerna för denna webbsida:
Denna sida finns på alla officiella EU-språk. Länken till de olika språkversionerna hittar du uppe till höger i Europarl-menyn:

lv_header

Om en sida inte finns tillgänglig på ett språk kommer du att få upp den engelska versionen.