Uvítání

 
 

Slyšení místopředsedy Jacquese Barrota a nominovaného komisaře Antonia Tajaniho

Po svém jmenování do funkce ministra zahraničních věcí Itálie rezignoval Franco Frattini na funkci místopředsedy Evropské komise odpovědného za oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso se rozhodl předat jeho portfolio místopředsedovi Jacquesi Barrotovi, který byl dříve odpovědný za oblast dopravy.

Italská vláda oznámila svůj úmysl navrhnout jako nového komisaře Antonia Tajaniho a předseda Evropské komise vyjádřil své přání svěřit mu portfolio dopravy. Rada Evropské unie rozhodla písemným postupem o jmenování pana Tajaniho členem Evropské komise ode dne 9. května 2008 do konce funkčního období stávající Komise, tj. do 31. října 2009.

V souladu s rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí a na žádost Parlamentu bylo dohodnuto, že místopředseda Barrot předstoupí před výbory odpovědné za jemu svěřené portfolio, přičemž pan Tajani také dodrží práva jednotlivých orgánů a předstoupí před Parlament.

V souladu se svým odhodláním posilovat transparentnost a odpovědnost postupů při jmenování nových komisařů a přidělování jednotlivých portfolií se Evropský parlament rozhodl uspořádat slyšení místopředsedy Barrota, pokud jde o portfolio spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, a nominovaného komisaře Tajaniho, pokud jde o oblast dopravy. V rámci přípravy na slyšení byli místopředseda Barrot a pan Tajani požádáni, aby zodpověděli otázky v písemném dotazníku. Na základě výsledku slyšení Evropský parlament přistoupí k formálnímu hlasování v plénu.

Pokud vás zajímají podrobnosti o osobě místopředsedy Barrota a nominovaného komisaře Tajaniho, jejich slyšení a o celém postupu obecně, klikněte prosím na příslušné položky v menu po levé straně této stránky.


Informace o jazykových verzích této stránky:
Tato stránka je k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie. Odkaz na příslušnou jazykovou verzi naleznete na této stránce vpravo nahoře v menu Europarl.

Pokud není stránka ve zvoleném jazyku k dispozici, bude zobrazena v angličtině.