Velkomst

 
 

Høring af næstformand Jacques Barrot og indstillet kommissionsmedlem Antonio Tajani

Franco Frattini meddelte efter sin udnævnelse til Italiens udenrigsminister, at han nedlagde sit mandat som næstformand i Europa-Kommissionen med ansvar for retlige anliggender, frihed og sikkerhed. Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, vedtog at tildele hans portefølje til næstformand Jacques Barrot, som tidligere var ansvarlig for transport.

Den italienske regering meddelte, at den havde til hensigt at indstille Antonio Tajani til posten som ny kommissær, og Europa-Kommissionens formand udtrykte ønske om at tildele ham transportporteføljen. Rådet for Den Europæiske Union vedtog ved en skriftlig procedure at udnævne Antonio Tajani til medlem af Europa-Kommissionen fra den 9. maj 2008 og til udgangen af den nuværende Kommissions tjenesteperiode den 31. oktober 2009.

I overensstemmelse med rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen nåede man efter anmodning fra Parlamentet til enighed om, at næstformand Jacques Barrot skulle give møde for det parlamentsudvalg, der er ansvarlig for hans portefølje, mens Antonio Tajani også skulle give møde for Parlamentet i fuld overensstemmelse med institutionernes beføjelser.

Som led i sine bestræbelser på at sikre større gennemskuelighed og ansvarlighed i procedurerne for unævnelse af nye kommissærer og tildeling af porteføljer, vedtog Parlamentet at afholde høringer af både næstformand Jacques Barrot vedrørende porteføljen retlige anliggender, frihed og sikkerhed og Antonio Tajani som indstillet kommissær med ansvar for transport. Som led i forberedelserne af høringen er næstformand Jacques Barrot og Antonio Tajani blevet bedt om at besvare et skriftligt spørgeskema. På grundlag af høringsresultaterne vil Europa-Parlamentet afholde en formel afstemning på et plenarmøde.

Mere deltaljerede oplysninger vedrørende næstformand Jacques Barrot og indstillet kommissær Antonio Tajani samt proceduren generelt findes under de respektive punkter i menuen til venstre på denne side.


Informationer på webstedets forskellige sprogversioner:
Dette websted er tilgængeligt på alle Den Europæiske Unions officielle sprog. Linkene til de forskellige sprogversioner findes øverst til højre på siden i Europarlmenuen.

Hvis en side ikke er tilgængelig på det valgte sprog, vises indholdet på engelsk.