Υποδοχή

 
 

Ακροάσεις του Αντιπροέδρου Βarrot και του ορισθέντος Επιτρόπου Tajani

Μετά το διορισμό του στη θέση του Ιταλού Υπουργού Εξωτερικών, ο κ. Franco Frattini υπέβαλε την παραίτησή του ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Josι Manuel Barroso, αποφάσισε να αναθέσει το χαρτοφυλάκιό του στον αντιπρόεδρο Barrot, ο οποίος ήταν μέχρι τώρα αρμόδιος για τις μεταφορές.

Η ιταλική κυβέρνηση γνωστοποίησε την πρόθεσή της να ορίσει τον κ. Antonio Tajani νέο Επίτροπο και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε την επιθυμία του να του αναθέσει το χαρτοφυλάκιο των «μεταφορών». Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε με έγγραφη διαδικασία να ορίσει τον κ. Tajani μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις 9 Μαΐου 2008 μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας της Επιτροπής στις 31 Οκτωβρίου 2009.

Με βάση τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, συμφωνήθηκε, μετά από αίτηση του Κοινοβουλίου, ότι ο Αντιπρόεδρος Barrot θα εμφανιστεί ενώπιον των επιτροπών που είναι αρμόδιες για το χαρτοφυλάκιό του, ενώ ο κ. Tajani θα εμφανιστεί ενώπιον του Κοινοβουλίου, σε πλήρη συμμόρφωση με τις προνομίες των θεσμικών οργάνων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τηρώντας τη δέσμευσή του να ενισχύσει τη διαφάνεια και τον έλεγχο των διαδικασιών ορισμού νέων Επιτροπών και κατανομής των χαρτοφυλακίων, αποφάσισε να πραγματοποιήσει ακροάσεις τόσο με τον Αντιπρόεδρο Barrot, αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο «δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια» όσο και με τον κ. Tajani, ως ορισθέντα Επίτροπο για τις μεταφορές. Για την προετοιμασία των ακροάσεων, ο Αντιπρόεδρος Barrot και ο κ. Tajani κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα γραπτό ερωτηματολόγιο. Βάσει του αποτελέσματος των ακροάσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πραγματοποιήσει επίσημη ψηφοφορία στην ολομέλεια.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον Αντιπρόεδρο Barrot και τον ορισθέντα Επίτροπο Tajani, τις ακροάσεις τους και τη διαδικασία εν γένει, παρακαλώ επιλέξτε το αντίστοιχο μενού στην αριστερή πλευρά της σελίδας αυτής.


Πληροφορίες σχετικά με τις γλωσσικές εκδοχές της ιστοσελίδας αυτής:
Η ιστοσελίδα αυτή διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι σύνδεσμοι με τις αντίστοιχες γλωσσικές εκδοχές ευρίσκονται στο άνω αριστερό τμήμα της σελίδας στο μενού Europarl.

Όταν μια σελίδα δεν διατίθεται στην επιλεγείσα γλώσσα, το περιεχόμενό της εκτίθεται στην αγγλική γλώσσα.