Ülevaade

 
 

Asepresident Barrot’ ja volinikukandidaat Tajani kuulamine

Pärast Itaalia välisministriks nimetamist esitas Franco Frattini õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonna eest vastutava Euroopa Komisjoni asepresidendi ametikohalt lahkumise avalduse. Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso otsustas anda tema vastutusala üle asepresident Barrot’le, kes vastutas varem transpordi eest.

Itaalia valitsus teatas oma kavatsusest määrata uueks volinikuks Antonio Tajani ja Euroopa Komisjoni president soovis määrata tema vastutusalaks transpordivaldkonna. Euroopa Liidu Nõukogu otsustas kirjaliku menetluse korras nimetada hr Tajani Euroopa Komisjoni liikmeks alates 9. maist 2008 kuni praequse komisjoni ametiaja lõpuni 31. oktoobril 2009.

Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete raamkokkuleppe kohaselt lepiti parlamendi soovil kokku, et asepresident Barrot astub üles tema vastutusala eest vastutavate komisjonide ees, samas astub parlamendi ees üles ka hr Tajani, järgides täiel määral institutsioonide eesõigusi.

Euroopa Parlament korraldab kooskõlas sooviga tõhustada kandidaadi ülesseadmise läbipaistvust ja anda uute volinike ametissenimetamistele suuremat legitiimsust nii asepresident Barrot’ kuulamise seoses õiguse, vabaduse ja turvalisuse vastutusalaga kui ka hr Tajani kuulamise, kes on transpordivaldkonna volinikukandidaat. Kuulamise ettevalmistamiseks paluti asepresident Barrot’l ja hr Tajanil vastata kirjalikule küsimustikule. Kuulamiste tulemuste põhjal korraldab Euroopa Parlament täiskogu istungil ametliku hääletuse.

Täpsema teabe saamiseks asepresident Barrot’ ja volinikukandidaat Tajani, nende kuulamise ja üldise menetluskorra kohta klõpsake lehekülje vasakus servas asuva menüü vastavale reale.


Teave veebisaidi keeleversioonide kohta:
Käesolev veebisait on kättesaadav kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.
Viida vastavale keeleversioonile leiate Europarl-menüüs lehekülje ülaosas paremal.

Kui lehekülg ei ole valitud keeles kättesaadav, esitatakse see inglise keeles.